Consilierii locali din Medgidia sunt convocați joi, 27 ianuarie, de la ora 16.30 în ședință ordinară. Aceștia vor supune dezbaterii și aprobării 17 proiecte de hotărâre.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre nr. 4/13.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie – aprilie 2022.
 2. Proiect de hotărâre nr. 5/13.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce pot fi prestate de beneficiarii de ajutor social în anul 2022, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 3. Proiect de hotărâre nr. 6/13.01.2022 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza teritorială de competență a municipiului Medgidia, județul Constanța, pentru anul școlar 2022 – 2023.
 4. Proiect de hotărâre nr. 7/13.01.2022 privind aprobarea Calendarului evenimentelor organizate în cursul anului 2022.
 5. Proiect de hotărâre nr. 8/14.01.2022 privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Medgidia, pentru anul 2021.
 6. Proiect de hotărâre nr. 9/14.01.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia, județul Constanța, previzionat pentru anul 2022.
 7. Proiect de hotărâre nr. 10/14.01.2022 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Medgidia.
 8. Proiect de hotărâre nr. 11/14.01.2022 privind acordarea unor stimulente lunare pentru salariații din cadrul Spitalului Municipal Medgidia, în anul 2022.
 9. Proiect de hotărâre nr. 12/14.01.2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în mun. Medgidia, Aleea Trandafirilor, nr. 1, jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 103767(nr. cad. vechi 12677) și înscris în Cartea Funciară nr. 103767(nr. C.F. vechi 16551) a U.A.T. Medgidia.
 10. Proiect de hotărâre nr. 13/14.01.2022 privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului situat în mun. Medgidia, str. Izvorului, nr. 2 A, jud. Constanța, identificat cadastral cu nr. 104553(nr. cad. vechi 13451) și înscris în Cartea Funciară nr. 104553(nr. C.F. vechi 17842) a U.A.T. Medgidia.
 11. Proiect de hotărâre nr. 14/14.01.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren extravilan în suprafață de 75.774 mp, parcela A 958/1, având număr cadastral 108722 și înscris în Cartea Funciară nr. 108722 a localității Medgidia.
 12. Proiect de hotărâre nr. 15/14.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilelor – terenuri situate pe teritoriul u.a.t. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 269/10.01.2022.
 13. Proiect de hotărâre nr. 17/14.01.2022 pentru modificarea H.C.L. nr. 80/29.08.2019.
 14. Proiect de hotărâre nr. 18/14.01.2022 privind trecerea unor imobile din domeniul public al Municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța.
 15. Proiect de hotărâre nr. 19/14.01.2022 pentru actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/membru de familie și de gradul de dependență, începând cu 01.01.2022.
 16. Proiect de hotărâre nr. 20/14.01.2022 privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al Municipiului Medgidia.
 17. Proiect de hotărâre nr. 21/17.01.2022 pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 46/2021.
Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!