Consiliul Județean Constanța
Consiliul Județean Constanța
Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în ședință ordinară pe 18 august 2021, ora 13.00.

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 31/27.01.2021 privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate .

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  1. Proiect de hotărâre nr. 180/10.08.2021 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 43/18.02.2020.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

  1. Proiect de hotărâre nr. 181/10.08.2021 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art.1 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 66/18.02.2020.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  1. Proiect de hotărâre nr. 182/10.08.2021 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art.2 din anexa 1 și art. 2 anexa 24 la Hotărârea Consiliului Județean nr. 158/28.07.2021.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

  1. Proiect de hotărâre nr. 183/10.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, pentru Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Constanța.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

  1. Proiect de hotărâre nr. 184/10.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Unității de Asistență – Medico Socială Agigea.

Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!