Ședință Consiliu Local Medgidia
Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Consiliului Local Medgidia se întrunește mâine, 30 iunie, de la ora 17.00 în ședință ordinară.

De pe ordinea de zi a ședinței fac parte următoarele proiecte:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

Proiectul de hotărâre nr. 63 privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Medgidia, pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 64  privind încetarea valabilității HCL nr. 49/2017 privind mandatarea reprezentantului legal al municipiului Medgidia în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța în conformitate cu OUG 109/2011– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia C

Proiectul de hotărâre nr. 65  privind inițierea procedurii de vânzare în condițiile art. 364 alin. (1), (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, a imobilului teren în suprafață de 290 mp, lot 44, proprietate privată a municipiului Medgidia, având nr. cadastral 103593– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A și B

Proiectul de hotărâre nr. 66  privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Apollo Ecoterm S.R.L., pe anul 2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 67  privind aprobarea numărului și a cunatumului burselor ce se vor acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A și D

Proiectul de hotărâre nr. 68  privind actualizarea contribuției și a standardelor de cost pentru serviciul de îngrijire  persoane vârstnice la domiciliu, în funcție de nivelul venitului net lunar/ membru de familie și gradul de dependență, începând cu 01.06.2020– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A și D

Proiectul de hotărâre nr. 69  privind aprobarea repartizării unității locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, stradă Industriei, nr. 11, bl. MS-6, etaj 2, ap. 13 (garsonieră), județul Constanța– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 70  privind aprobarea repartizării unității locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, stradă Vânătorilor, nr. 25, bl.31, parter, ap. 1 (garsonieră), județul Constanța– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 71  privind aprobarea repartizării unității locative situată în bloc ANL din municipiul Medgidia, stradă Vânătorilor, nr. 25, bl.31, etaj 2, ap. 30 (garsonieră), județul Constanța– inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia D

Proiectul de hotărâre nr. 72  privind vânzarea prin licitație publică a imobilului teren și construcție din domeniul privat al municipiului Medgidia identificat cu număr cadastral 109098 și 109098-C1 cu destinația locuință – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A și B

Proiectul de hotărâre nr. 74  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 75  privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020  inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A

Proiectul de hotărâre nr. 76 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 2020 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar