Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) reamintește contribuabililor constănțeni faptul că astăzi, 15 septembrie, este ultima zi în care pot să depună cererea de acordare a reducerii cu o cotă de 50% a impozitului pe clădiri aferent anului 2020 sau de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru perioada stării de urgență, în temeiul prevederilor H.C.L. nr. 183/30.06.2020 privind acordarea unor facilităţi fiscale operatorilor economici și persoanelor fizice din municipiul Constanța, în contextul crizei generate de SARS-CoV-2.

Facilitățile fiscale acordate de către Primăria municipiului Constanța se aplică pentru:

– clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligați să își întrerupă total activitatea sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

– clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului Constanța folosite de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, care în perioada stării de urgență au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Cererea de acordare a reducerii/scutirii va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Procedura care face parte integrantă din hotărâre poate fi consultată accesând secțiunea “Legislație” – “Hotărâri ale Consiliului Local”, pe site-ul instituției www.spit-ct.ro.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar