Consiliul Local al municipiului Constanţa se reunește astăzi, de la ora 12.00, în şedinţă ordinară, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Pe ordinea de zi consilierii vor avea de dezbătut mai multe teme de interes local, toate iniţiate de primarul Decebal Făgădău. De departe una din cele mai importante discuții se va referi la proiectul de hotărâre prin care se stabilește preţul local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat  în municipiul Constanţa începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Aceasta este ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local Municipal de astăzi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2017;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2018 – 2019;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună,,, cod SMIS 114654 şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020;

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local de furnizare a energiei termice în sistem centralizat începând cu 01.01.2018 în municipiul Constanţa;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Ecosal SRL pentru anul 2018;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a SC Ecosal SRL de către SC Confort Urban SRL;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului şi a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale în baza Legii nr. 114/1996;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;

10. Proiect  de  hotărâre  pentru aprobarea îndreptării erorii materiale din anexa la HCL nr. 352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;

11. Proiect  de  hotărâre  privind modificarea și completarea HCL nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru transportul public local în comun;
12. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada iulie-decembrie 2017;

13. Proiect de  hotărâre  privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează  creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială Constanța pentru anul 2018;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pentru anul 2018;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișelor de evaluare pentru personalul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 343/2017 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;

18. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

19. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10, în vederea înscrierii în Cartea Funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul privat al municipiului Constanța;

22. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Verde nr. 46, în suprafață de 41 mp;

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 510,6 mp către SC Mig 2000 SRL;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 150841/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mircea cel Bătrân, zona Piața Tomis II;

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 83/2007 privind aprobarea participării municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului – Litoral;

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de  reprezentare și protocol pentru anul 2018;

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator SC Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – birouri și depozit farmaceutic, Bd. Aurel Vlaicu, parcela A 592/20/1, investitor SC Alfa Medical SRL;

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+4E – locuire colectivă, str. Barbu Catargi nr. 18A, investitor Malcea Alexandru;

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E – locuință individuală și împrejmuire teren, str. Poporului nr. 63 colț cu str. Ion Lahovari nr. 151, investitor SC Dakonis Imobiliar SRL;

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței civile nr. 3219/2013;

32. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța aprobat prin HCL nr. 113/2017;

33. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriilor spațiilor folosite de Primăria municipiului Constanța cu destinația de sedii administrative și cu altă destinație, gestionate de Direcția tehnic administrativ;

34. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.