Centru ingrijire batrani
Centru ingrijire batrani
Consiliul Județean Constanța a scos astăzi la licitație contractul care vizează achiziția de prestări servicii proiectare (Studiul de Fezabilitate/DALI, DTAC, Proiectul Tehnic+CS+DDE) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiție „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”. Autoritățile locale sunt dispuse să ofere pentru acest contract suma de 120.000 de lei, fără TVA. Mai exact, este vorba despre continuarea lucrărilor la acest obiectiv de investiții. 

Autoritățile județene au emis în scopul realizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a corpului C1 „Unitatea de asistență medico-socială Agigea” certificatul de urbanism nr. 27/27.01.2022.

Criteriul de atribuire a contractului este prețul cel mai scăzut, oferta declarată câștigătoare este cea cu prețul cel mai scăzut, care îndeplinește cerinţele minime din caietul de sarcini și din invitaţia de participare.

Sursa de finanțare este bugetul Consiliului Județean Constanța.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări și/sau completări, în măsura în care acestea sunt formulate până la data de 23 februarie 2022 printr-o solicitare scrisă, transmisă pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro. Răspunsul la solicitările de clarificări va fi ataşat anunţului publicat pe site-ul autorităţii contractante.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 25.02.2022, ora 12:00.

Viitorul centru de îngrijiri a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer va avea o structură mixtă – centru rezidențial pentru 66 de persoane și centru de zi pentru aproximativ 25 de persoane.

Potrivit caietului de sarcini, prin acest proiect se dorește extinderea corpului C1, cu un alt corp D+P+1E-M în suprafață de 451,14 mp construiți la sol, în care demisolul să dețină o suprafață de 364,06 mp, parterul 451,14 mp, etajul 451,14 mp iar mansarda cca. 927,46 mp. Corpul va fi alocat în exclusivitate bolnavilor de Alzheimer. Cele două corpuri vor fi unite la nivelul mansardei, dar și la nivelul parterului prin terasa de acces.

Din punct de vedere funcțional, ansamblul se va organiza astfel:
  • Pavilionul medical existent își va păstra actuala organizare pe toate nivelurile
  • corpul propus
  • demisol: 2 module cazare – îngrijire (două camere pacienți a cîte 3 paturi, 1 cameră infirmieră, 1 baie comună pentru 2 camere pacienți), cameră personal medical, grup sanitar personal medical, spații tehnice (cameră hidrofor), laborator medical, grupuri sanitare pe sexe, depozit materiale curățenie, oficiu alimentar, depozit, sală de mese, casa scării, ascensor
  • Parter: 4 module cazare-îngrijire (2 camere pacienți – a câte 3 paturi, o cameră infiermieră, 1 baie comună ccelor 2 camere pacienți), terasă acces și legătură cu corp existent, hol acces, hol distribuție, cameră pază, cameeră, cameră personal medical, grup sanitar personal medical, grupuri sanitare pe sexe, depozit materiale curățenie, casa scării, ascensor.
  • Etajul 1: 5 module cazare-îngrijire (2 camere pacienți – a câte 3 paturi, 1 cameră infirmieră, 1 baie comună celor 2 pacienți), hol distribuție, cameră personal medical, grup sanitar personal medical, grupuri sanitare pe sexe, depozit materiale curățenie, casa scării, ascensor
  • Mansardă: zonă loisir, activități comune, socializare, grupuri sanitare pe sexe, casa scării

Foto: Ilustrativ

 

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!