Primăria Corbu
Primăria Corbu
Primăria comunei Corbu oferă tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2022. Cei interesați pot depune cereri pentru acordarea tichetelor până pe 7 aprilie 2022.

Tichetele sociale se acordă astfel:

  • 100 de lei – pensionarilor ale căror venituri din pensie / pensii cumulate la momentul depunerii cererii sunt de până la 1.200 de lei;
  • 80 de lei – pensionarilor ale căror venituri din pensie / pensii cumulate sunt cuprinse între 1.201 – 1450 lei;
  • 100 de lei – persoanelor cu handicap accentuat, grav sau grav cu asistent personal;
  • 100 de lei – titularilor de ajutor social și titularilor de ajutor de susținere a familiei.

Tichetele sociale se acordă pe bază de cerere tip, care se depune și se înregistrează la sediul Primăriei comunei Corbu din strada Principală, la Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară, în perioada 7 martie – 7 aprilie 2022, de luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 15.00, respectiv în intervalul orar 09.00 -12.00, în zilele de vineri.

Actele necesare pentru acordarea tichetelor sociale:
  • Cerere pentru acordarea tichetelor sociale;
  • Copie act de identitate solicitant;
  • Copie act de identitate persoană reprezentantă (unde este cazul);
  • Copie cupon de pensie din care rezultă că drepturile obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt cel puțin egale cu 1.200 – 1.450 de lei;
  • Copie certificat de încadrare handicap accentuat, grav sau grav cu asistent personal;
  • Copie document din care rezultă calitatea de reprezentant legal al persoanei reprezentante (unde este cazul),

Distribuirea tichetelor sociale se va realiza începând cu data de 18 aprilie 2022, în programul de lucru al instituției, pe bază de semnătură.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Cererea pentru acordarea tichetelor sociale poate fi găsită AICI

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!