Primăria comunei Cumpăna în calitate de partener și Fundația „Zi Deschisă” în calitate de beneficiar al proiectului lansează Proiectul „Cooperare — Onestitate — Prietenie — Implicare – Informare C.O.P.I.I.” în Regiunea Sud-Est și Regiunea Sud-Vest Oltenia, POCU/784/6/24/139560, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 6: Educație și competențe. 

Evenimentul va avea loc marți, 29 Iunie 2021, orele 12.00 la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală al Primăriei Comunei Cumpăna.

Obiectivul general al proiectului constă în stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în regiunea de Sud-Est și Sud-Vest Oltenia prin cooptarea și participarea acestora la activități de educare, comunicare și alte abilități sociale cu accent pe preșcolari și elevii aparținând minoritâții romă și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

În comuna Cumpăna grupul țintă al proiectului este format din preșcolarii și elevii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

În cadrul evenimentului președintele Fundației „Zi Deschisă”, Sorina Luminița Bucuraș, împreună cu echipa de management, va realiza o scurtă prezentare a proiectului.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar