Anunț public
Anunț public

SC Neptun Olimp SA, cu sediul în Neptun, str. Plopilor, nr. 1, jud. Constanța, organizează în ziua 23.11.2022, ora 12, la sediul societății, selecție de oferte pentru valorificarea prin vânzare a unui  autocar, respectiv :

  •  autocarul Mercedez Benz CT 07 LVB achiziționat de Neptun Olimp SA la data de 31.07.2006, valoarea minimă de pornire a vânzării este de 16.000 euro suma la care se adaugă TVA;

Ofertele se depun în plic închis la registratură generală a societății până pe dată de 22.11.2022 ora 16. Plicurile se vor deschide pe dată de 23.11.2022 ora 12 în prezența tuturor ofertanților.

Cei ce sunt interesați să participe la această selecție de oferte, se vor deplasa la sediul central al societății Neptun Olimp SA, din Neptun str. Plopilor nr. 1, jud. Constanța,  începând cu data de  18.11.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10 și 13, pentru a vizualiza autocarul și a primi informații în legătură cu acestea, în vederea formulării ofertei financiare.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Plicul cu oferta va conține următoarele documente: cererea de înscriere la selecția de oferte, dovadă achitării garanției de participare în valoare de 10% din prețul de pornire a vânzării și oferta financiară.

Garantia de participare pentru autocarul Mercedez Benz CT 07 LVB este de 1.600 euro și se va achita în lei la cursul euro al BNR din ziua efectuării plății la casieria societății sau în contul nostru nr. RO 35CECECT2030RON1270035 deschis la CEC Mangalia.

Plata se va face integral la dată semnării contractului de vânzare cumpărare.

Precizăm faptul că ofertantul care participa la selecție și i se adjudeca autocarul în favoarea sa și nu plătește integral valoarea autocarului la data semnării contractului de vânzare cumpărare, va pierde garanția de participare.

Adjudecatarului ce achită valoarea autocarului, i se va scădea valoarea garanției din prețul total al acestuia.

Ceilalți participanți cărora nu li s-a adjudecat autocarul în favoarea lor, li se va restitui garanția de participare.

În situația în care la ședința de selecție oferte, se prezintă un singur ofertant, care oferă suma minimă de pornire a selecției plus TVA, autocarul se va adjudeca în favoarea acestuia.

În situația în care sunt mai mulți ofertanți, autocarul se va adjudeca în favoarea ofertantului care oferă prețul cel mai mare, peste prețul minim de pornire a selecției de oferte.

În cazul în care sunt mai mulți ofertanți care oferă același pret, se recurge la procedura creșterii prețului cu câte un pas, pasul de selecție este de 10% din prețul de pornire a selecției, respespectiv 10% din 16.000 euro, până când unul dintre ofertanți acceptă prețul astfel ofertat și nimeni nu oferă un pret mai mare, acesta este câștigătorul.  

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.