Șantierul Naval 2 Mai
Șantierul Naval 2 Mai
Acționarii societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, care s-au reunit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe 24 martie 2023, au decis să ia act de încetarea mandatului unui administrator provizoriu. Totodată, au fost prelungite mandatele altor doi administratori.

Potrivit deciziei, acționarii au luat act de încetarea mandatului de administrator provizoriu a Lăcrămioarei Daniela Nicoară începând cu data de 4 aprilie 2023.

Totodată, s-a aprobat prelungirea mandatelor de administratori provizorii a lui Viorel Beluzu și a Emiliei-Mirela David.

În aceeași ședință, a fost desemnat un nou administrator provizoriul, în persoana Mirelei Voivozeanu, al cărui mandat va începe din 4 aprilie 2023.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Alte decizii ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:
  • Se aprobă, cu 6.264.800 de voturi „pentru”, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării în funcție.
  • Se aprobă, cu 6.264.800 de voturi „pentru”, reprezentând 93,8878% din capitalul social, stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu neexecutiv al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.A. Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia din data de 28 septembrie 2018, respectiv 3.500 lei. Aceasta este unica formă de remunerație a administratorilor provizorii.
  • Se aprobă, cu 6.264.800 de voturi pentru, reprezentând 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Cristinei-Gabriela Dragomir, în vederea semnării contractelor de mandat care se vor încheia  cu administratorii provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, în formă anexată ordinului 370/14.03.2023.
  • Se aprobă, cu 6.264.800 de voturi „pentru”, reprezentând 93,8878% din capitalul social, data de 13 aprilie 2023 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 24 martie 2023 și data de 12 aprilie 2023 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

  • Se aprobă, cu 6.264.800 de voturi „pentru”, reprezentând 93,8878% din capitalul social, împuternicirea Directorului General al Societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia, sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro, în data de 31 decembrie 2022, acționar majoritar al societății Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia este Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, deținând un procent de 93,8878% din acțiuni.

Acționariat Santierul Naval 2 Mai SA
Acționariat Șantierul Naval 2 Mai SA

Potrivit www.listafirme.ro, site consultat în data de 27 martie 2023, societatea Șantierul Naval 2 Mai SA din Mangalia a fost înființată în data de 18 martie 1991 și are ca domeniu de activitate preponderent „alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.”.

Administratorii societății sunt, potrivit sursei menționate anterior, Dobrea Constantin Dan, Nicoară Lăcrămioara Daniela și David Emilia Mirela.

În anul 2021, Șantierul Naval 2 Mai SA a avut o cifră de afaceri de 3.343.898 lei și șapte angajați.

Cifră de afaceri Santierul Naval 2 Mai SA
Cifră de afaceri Șantierul Naval 2 Mai SA

Foto: www.sn2mai.ro

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Vor fi aleși noi administratori la Șantierul Naval 2 Mai! Ce se mai supune aprobării

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.