Proiectul de investiție „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța” a fost avizat în Comitetul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în Comisia Interministerială, a fost emisa HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 aprilie 2021.

Valoarea investiției este de peste 113 milioane de lei, cea mai mare parte a finanțării se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură mare 2014—2020.
În prezent se încarcă pe platforma MySmis cererea de finanțare și a fost demarată procedura de achiziție a contractului de proiectare și execuție lucrări.

Prin realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța se vor îndeplini mai multe cerințe importante: trecerea întregii rețele de distribuție a energiei electrice RED de la tensiunea de lucru 6 kV la tensiunea de 20 kV, modernizarea rețelei electrice de distribuție în Portul Constanța Sud, mutarea punctului de delimitare a RED față de rețeaua Operatorului de Distribuție local E-Distribuție Dobrogea pentru consumatorii din Port Nou și Port Vechi, care în prezent este la nivelul medie tensiune, la nivelul înaltă tensiune fapt care permite distribuția de energie electrică cu pierderi mai mici, creșterea gradului de siguranță în alimentarea consumatorilor; reducerea consumului propriu tehnologic (CPT), dezvoltarea sistemului SCADA care oferă posibilitatea conducerii prin dispecer a instalațiilor electrice, up-gradarea și extinderea sistemelor de telegestiune a energiei electrice existente care va permite monitorizarea tuturor sistemelor de măsurare a consumurilor de energie electrică activă, reactivă (inductivă și capacitivă) precum și putere electrică pe liniile electrice și pentru toți consumatorii de energie electrică din zona de nord a Portului Constanța.

Cheltuielile cu lucrări în instalațiile proprii CN APM SA Constanța sunt de 80.875.148,04 lei fără TVA, iar cheltuielile aferente gestiune E – Distribuție – 14.639.589,82 lei fără TVA.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Obiectivul de investiții “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța” este inclus în Master Planul General de Transport al României aprobat prin HG nr. 666/2016.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar