Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Proiectul de ordonanță de urgență de rectificare a bugetului de stat alocă peste 969 milioane lei, rămași de la precedenta rectificare, pentru mai multe tipuri de cheltuieli ale autorităților locale, inclusiv cele cu subvențiile de la bugetele locale pentru acoperirea diferenței dintre costurile reale ale operatorilor de termoficare centralizată și prețurile reduse facturate populației la căldură și apă caldă.

“Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art.24 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.135/2020, cu completările ulterioare, în sumă de 969,3 milioane lei, rămase nerepartizate, se alocă, pe județe și municipiul București, în scopul achitării:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

a) plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 septembrie 2020, raportate potrivit legii, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;

b) sumelor certe și exigibile datorate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat pe baza deconturilor justificative, înregistrate în contabilitate la data de 30 septembrie 2020, pentru acoperirea diferenței dintre prețul reglementat al energiei termice livrate populației și prețul de facturare al energiei termice livrate populației, diminuate cu plățile efectuate la data cererii;

c) plăților restante și datoriilor aflate în termenul legal de plată, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 30 septembrie 2020, inclusiv, raportate potrivit legii, pentru stingerea obligațiilor fiscale restante, a celor care reprezintă condiție de achitare pentru înlesnirea la plată acordată, potrivit legii, precum și obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020, cu modificările ulterioare și data de 30 septembrie 2020 inclusiv, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 30 septembrie 2020 inclusiv”, prevede draftul de rectificare.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar