THR Marea Neagră
THR Marea Neagră
Proiectele care vor fi discutate în ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră SA, din data de 13 martie 2023, vor fi suplimentate, la solicitarea acționarului Transilvania Investments Alliace SA, care deține 78,80% din capitalul social al societății.

Astfel, ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor THR Marea Neagră din data de 13 martie 2023, de la ora 11:00 va fi următoarea:

 1. Alegerea secretariatului de ședința format dintr-o persoană – Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședința.
 2. Stabilirea destinației sumelor încasate urmare valorificării unor active conform Hotărârii AGEA nr. 2/29.11.2022.
 3. Aprobarea modificării art.18 – (1) din Actul Constitutiv, astfel:Art.18 – (1) „Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 3 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani”.
 4. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății.
 5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

De asemenea, ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13 martie 2023, de la ora 12:00, de la sediul societății va fi urmăoarea:

 1. Alegerea secretariatului de ședința format dintr-o persoană- Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședința;
 2. Aprobarea  completării „Planului de valorificare a patrimoniului societății”, aprobat prin art. 2 din Hotărârea AGOA nr. 8 din 29.11.2022 și Hotărârea AGOA nr. 9/29.11.2022, prin  închirierea la licitație publică a următoarelor imobile:  Complex turistic Cleopatra, Complex turistic Narcis, Complex turistic Balada, Complex turistic Cerna, Bufet Narcis și Grădiniță Hora – din stațiunea Saturn,  Complex turistic Vraja Marii din Eforie Nord și Băi Reci Nămol din Eforie Sud și prin atribuire directă – Complex turistic Hora;
 3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și a conducerii executive a societății în vederea stabilirii condițiilor de  închiriere pentru imobilele menționate la pct. 2 și a calendarului ședințelor de licitație care se vor desfășura până la dată de 30.11.2023;
 4. Ratificarea închirierilor activelor menționate la pct. nr. 2, pentru care se vor fi organizat licitații  în  prima decadă a lunii martie 2023;
 5. Constatarea restructurării Consiliului de Administrație al Societății prin reducerea numărului membrilor consiliului de la cinci persoane la trei persoane;
 6. Constatarea renunțării la mandatul de administrator a Vatuiu Mihăiță-Giani și a Busu Cristian și aprobarea radierii acestora din evidențele Registrului Comerțului;
 7. Aprobarea continuării mandatului actualului Consiliu de Administrație, format din trei membri, respectiv Ichim Mihaela, Gavril Stelian și Marin Șerban Valentin, până la data de 20.03.2026, dată expirării mandatului consiliului de administrație ales în cadrul A.G.O.A din 21.03.2022;
 8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru a lua toate măsurile necesare restructurării societății, consecință punerii în aplicare a Planului de valorificare a patrimoniului societății, aprobat de AGA;
 9. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2023;
 10. Aprobarea încheierii Actului Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, conform proiectului de Act Adițional prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
 11. Desemnarea persoanei care va semna Actul Adițional la Contractul de Administrare încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, în calitate de mandatar convențional din partea societății”;
 12. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Potrivit datelor furnizate de www.bvb.ro, în data de 31 decembrie 2022 acționariatul societății THR Marea Neagră SA este format atât din persoane fizice, cât și din persoane juridice. Acționar majoritar este Transilvania Investments Alliance SA, deținând 78,79% din acțiuni:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Acționariat THR Marea Neagră
Acționariat THR Marea Neagră

Potrivit www.listafirme.ro, site consultat în data de 28 februarie 2023, societatea Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră SA a fost fondată în data de 5 martie 1991 și are ca obiect principal de activitate „hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Firma este administrată de Busu Cristian, Ichim Mihaela, Vătuiu Mihăiță Giani, Gavril Stelian și Marin Șerban Valentin.

Potrivit sursei menționate anterior, în anul 2021, THR Marea Neagră SA a raportat o cifră de afaceri de 45.893.102 lei și 272 de angajați.

Cifră de afaceri THR Marea Neagră
Cifră de afaceri THR Marea Neagră

Foto: Facebook Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A.

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Ce active din stațiunile Saturn și Eforie vor putea fi închiriate de la THR Marea Neagră SA

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.