Guvernul României a aprobat ieri o ordonanţă de urgenţă care modifică anumite reglementări în sectorul achiziţiilor publice, în vederea atribuirii mai rapide a contractelor, introducând de exemplu obligaţia semnării contractului cu ofertantul declarat câştigător după pronunţarea deciziei judecătoreşti în primă instanţă, în cazul unor licitaţii contestate.

Ordonanţa a fost propusă de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP).

Actul introduce măsuri pentru simplificarea şi fluidizarea procesului de achiziţie publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 şi Legea nr. 100/2016.

Scopul modificărilor legislative este atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziţii şi, implicit, îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene. În acelaşi timp, modificările operate sunt esenţiale şi din perspectiva alocării de care va beneficia România prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Astfel, a fost eliminată obligaţia firmei declarată câştigătoare de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuţiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare.

În practică, obţinerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare.

Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziţie publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni.

În acest sens, ordonanţa prevede diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitaţiei deschise şi al licitaţiei restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile), reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii şi, respectiv, eliminarea posibilităţii de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susţinerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.

O noutate o reprezintă introducerea posibilităţii pentru autoritatea contractantă sancţionată contravenţional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanţă judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţilor ce îi revin.

Totodată, Ordonanţa aprobată miercuri modifică prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac, fiind instituită obligaţia semnării contractului cu ofertantul declarat câştigător după pronunţarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătoreşti în primă instanţă.

Decizia în primă instanţă este executorie şi nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia.

Această măsură vizează eficientizarea procesului de achiziţie publică şi asigurarea derulării investiţiilor în graficul estimat permiţând semnarea contractului fără a mai aştepta o eventuală soluţionare în instanţă a plângerii/ recursului.

De asemenea, a fost clarificată situaţia în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanţa de judecată, situaţie în care nu se mai pot depune probe noi faţă de cele care au fost depuse în cadrul contestaţiei iniţiale.

O altă prevedere se referă la limitarea reparaţiei prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei şi de participare la procedura de atribuire.

Nu în ultimul rând, modificările legislative operate vizează şi clarificarea unor aspecte procedurale ce ţin de derularea controlului ex-ante al procesului de achziţie publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.

Textul actului normativ va fi publicat la secţiunea Legislaţie/Legislaţie naţională din site-ul ANAP după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar