Colectivul de cadre didactice a Școlii Gimnaziale nr. 30 din municipiul Constanța a organizat astăzi, în prima zi de școală o grevă japoneză ca ultimă alternativă, în speranța soluționării problemei legate de spațiul restrâns în care își desfășoară activitatea.

Elevii unității de învățământ nu laboratoare, nici bibliotecă, spațiile fiind ocupate de elevi pentru desfășurarea cursurilor. Sală de sport nu există, iar demersurile privind folosirea de către elevii școlii nr. 30 pe cea a Colegiului Tehnic s-au blocat în instanță.

“Ne dorim spațiu pentru copiii noștri și nu dorim să ne plece copiii noștri”, a transmis unul dintre cadrele didactice prezente la protest.
Inspectorul şcolar general, prof. Sorin Mihai, a venit la faţa locului, a stat de vorbă cu conducerea unităţii de învăţământ şi cu reprezentanţii profesorilor, susţinând că va căuta soluţii pentru situaţia lipsei spaţiilor pentru Şcoala nr. 30.

“Este o situație ce trenează de 9 ani, când, odată cu reforma curriculară ce a dus la înființarea claselor pregătitoare în școli, clasele a IV-a au intrat în program de după-amiază. Cu timpul, problemele s-au acutizat. Creșterea continuă a numărului de elevi care își doresc să studieze la această școală, motivată de performanțele obținute de cadrele didactice de aici, a dus, treptat, la transformarea în săli de clasă a spațiului destinat orei de educație fizică, a bibliotecii, a laboratorului de fizică-chimie. Aceste măsuri afectează, pe termen lung, buna derulare a procesului instructiv-educativ. Nu putem îngrădi copiilor accesul la cărți ori la baza materialelor a laboratoarelor, a căror folosință spre experimentare ar trebui să completeze armonios lecțiile teoretice”, se arată în mesajul cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 30 Constanța.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

În petiția ce a fost înaintată către Primăria Municipiului Constanța și către Consiliul Local, colectivul de cadre didactice mai multe soluții: 
  • amplasarea și dotarea adecvată a șase / șapte săli de clasă în containere, în curtea școlii, care să permită funcționarea celor șase clase pregătitoare în condiții optime; astfel, clasele a IV-a ar putea reveni în program de dimineață, iar spațiul destinat laboratoarelor și bibliotecii ar fi eliberat sau relocarea a 6 / 7 săli libere din cadrul Liceului Tehnologic „Tomis” pentru funcționarea acestor clase;
  • aprobarea folosirii sălii de sport a Liceului Tehnologic „Tomis” pe baza unei programări proporționale cu numărul de elevi ai fiecărei unități; a se lua în considerare faptul că elevii Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” au 96 de ore educație fizică și sport pe săptămână, la care se adaugă cele 6 ore de joc și mișcare de la clasele a IV-a;
  • respectarea hotărârii consiliului local nr. 359 din 27.09.2018 și a sentinței civile definitive nr. 569 a Curții de Apel  Constanța, din data de 11.04.2019, care ar duce intrarea în administrarea Școlii Gimnaziale Nr. 30 „Gheorghe Țițeica” a cantinei, internatului, sălii de sport și a unei suprafețe de teren, care urmau să fie transformate în săli de clasă și laboratoare și care erau folosite până atunci de Liceul Tehnologic „Tomis”.

Cei implicați au explicat că vor continua cu acțiunile de protest, fără afectarea procesului instructiv-educativ, până la găsirea unor soluții optime pentru elevii Școlii Gimnaziale Nr.30 „Gheorghe Țițeica”.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar