Angajare
Angajare
Grădinița cu Program Prelungit nr. 44, din Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor – Creșă.

Conform anunțului, dosarele pot fi depuse până în data de 6 februarie, ora 15:00. Proba scrisă se va desfășura în data de 14 februarie 2023, de la ora 10:00, iar proba interviu va avea loc în data de 16 februarie 2023, de la ora 10:00.

Care sunt condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:
  • Nivelul studiilor: medii sau generale;
  • Vechimea în muncă: trei ani.
Care sunt condițiile generale care trebuiesc îndeplinite pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant:

a) Are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) Îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) Nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora sau detalii suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița cu Program Prelungit nr. 44, Constanța, cu sediul în Constanța, str. Labirint nr. 52, județul Constanța, telefon 0341/427.404, e-mail: gop44_cta@yahoo.com.

Foto: Ilustrativ (www.pixabay.com)

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.