Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa organizează mai multe concursuri de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale vacante.

Pentru posturile de de marinar maritim (2 posturi), la Grup Nave condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt următoareșe:

 • nivelul studiilor – studii medii sau generale;
 • specialitate de bază – domeniul naval;
 • alte cerințe, specifice:
  • posesor certificat de competență pentru funcția de marinar (certificat valabil pentru o perioadă de minimum 12 luni de la data depunerii dosarului);
  • valabilitatea carnetului de marinar, minimum 12 luni de la data depunerii dosarului;
  • vechime necesară în funcție – minimum 12 luni îmbarcare pe nave maritime (conform foii matricole eliberată de A.N.R. sau a carnetului de marinar).
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 mai 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 iunie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 16 iunie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 19 iunie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de inginer specialist II (2 posturi) la Compartimentul Achiziții.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • specialitate de bază: domeniul inginerie navală și navigație;
 • alte cerințe, specifice:
  • cursuri de pregătire profesională/formare profesională specializată în domeniul achizițiilor publice;
  • rezistență la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
  • disponibilitate pentru program prelungit;
  • loialitate față de instituție, conduită morală și profesională;
  • cunoștințe de operare calculator (Microsoft Office);
  • vechime necesară în specialitatea studiilor – minimum 1 an și 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 mai 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 iunie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 15 iunie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 18 iunie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de scafandru autonom (2 posturi), Grup Scafandri.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • alte cerințe, specifice:
  • curs de calificare profesională specializată pentru ocupația de scafandru:
  • vizita medicală specifică efectuată la Centrul de Medicină Navală – valabilă minimum 6 luni de la depunerea dosarului;
  • vechime necesară în funcție – nu este cazul.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 28 mai 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 iunie 2020, ora 09.00: proba scrisă;
 • 17 iunie 2020, ora 09.00: proba practică;
 • 23 iunie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa, Incinta Port, dana 78, judeţul Constanţa, telefon 0241/601.878.