Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale vacante. 

Lista posturilor libere este următoarea:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

• 1 post șef serviciu tehnic (inginer).
• 1 post economist IA.
• 4 posturi muncitori calificați IV – electricieni.
• 1 post muncitor calificat IV – zugrav.
• 1 post muncitor calificat IV – sudor.
• 1 post pompier cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor
• 1 post muncitor necalificat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• 1 post șef serviciu tehnic (inginer).

Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de licență;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 10 ani;
curs postuniversitar specialitatea management.

• 1 post economist IA.

Condiții de participare:
nivelul studiilor – diplomă de licență;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 ani și 6 luni;
diplomă/certâiicat de participare la curs/seminar despre contabilitatea instituțiilor publice.

• 4 posturi muncitori calificați IV – electricieni.

Condiții de participare:
nivelul studiilor – studii medii + curs specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post muncitor calificat IV – zugrav.

Condiții de participare:
nivelul studiilor – studii medii + curs specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post muncitor calificat IV – sudor.

Condiții de participare:
nivelul studiilor – studii medii+curs specialitate;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

• 1 post pompier cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Condiții de participare:
nivelul studiilor – certificat de cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 1 an vechime în domeniu.

• 1 post muncitor necalificat. Condiții de participare:
nivelul studiilor – școală generală;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – mi este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 16 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 19 noiembrie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar