D.G.A.S.P.C. Constanța
D.G.A.S.P.C. Constanța
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor posturi vacante.

Posturile libere din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța sunt:

 • 1 post de inspector de specialitate/referent (administrator), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian
 • 2 posturi de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu
 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian
 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Casei de Tip Familial Callatis
 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont
 • 1 post de ingrijitor, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina – Centrul de zi Recuperare
 • 1 post asistent social, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sfântul Andrei Negru Vodă
 • 1 post asistent social, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă
 • 1 post asistent social, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Luca Negru Vodă
 • 2 posturi de inspector de specialitate, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Intervenţii în Regim de Urgenţă şi Logistică
 • 1 post de inspector de specialitate, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Intervenţii în Regim de Urgenţă şi Logistică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • Inspector de specialitate/referent (administrator), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian
 • nivelul studiilor: M/SSD/S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii medii, superioare de scurtă durată/superioare;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: răspunde de inventarierea valorilor materiale și bănești din cadrul Centrului;
 • program de lucru 8 ore ;
 • 2 posturi de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu
 • nivelul studiilor: G/M
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico – sanitare a meniurilor;
 • program ture;
 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Plasament Traian
 • nivelul studiilor: G/M
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale;
 • program de lucru 8 ore;
 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Casei de Tip Familial Callatis
 • nivelul studiilor: S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții generale și specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licentă în domeniul psihologiei;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură consiliere, asistență și terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale;
 • program de lucru 8 ore;
 • 1 post de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Orizont 
 • nivelul studiilor: G/M
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidențiale;
 •  program tură
 • 1 post de îngrijitor, pe durată nedeterminată, în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina – Centrul de zi Recuperare
 • nivelul studiilor: G/M
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții generale și specifice pentru ocupare:studii generale/medii;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură curăţenia în incinta complexului;
 • program ture;
 • 1 post asistent social, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Sfântul Andrei Negru Vodă
 • nivelul studiilor: S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistenţă socială;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură informarea şi consilierea beneficiarilor;
 • program de lucru 8 ore ;
 • 1 post asistent social, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia Negru Vodă
 • nivelul studiilor: S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistenţă socială;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură informarea şi consilierea beneficiarilor;
 • program de lucru 8 ore ;
 • 1 post asistent social, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Luca Negru Vodă
 • nivelul studiilor: S
 • nivelul postului: EXECUȚIE
 • condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistenţă socială;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: asigură informarea şi consilierea beneficiarilor;
 • program de lucru 8 ore;
 • 2 posturi de inspector de specialitate, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Intervenţii în Regim de Urgenţă şi Logistică
 • nivelul studiilor: S
 • nivelul postului: EXECUŢIE
 • condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Inginerie civilă specializare Construcţii civile, industriale şi agricole, Construcţii şi fortificaţii, Amenajări şi construcţii hidrotehnice, Construcţii pentru sisteme de alimentări cu apă şi canalizări, Inginerie civilă ;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de natură administrativă, patrimonială şi tehnică la nivelul D.G.A.S.P.C. Constanţa;
 • program de lucru 8 ore;
 • 1 post de inspector de specialitate, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului Intervenţii în Regim de Urgenţă şi Logistică
 • nivelul studiilor: S
 • nivelul postului: EXECUŢIE
 • condiții specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Matematică specializare Matematică informatică, Informatică specializare Informatică, Inginerie electrică specializare Inginerie electrică şi calculatoare, Informatică aplicată în inginerie electrică ;
 • nu se solicită vechime în specialitatea studiilor;
 • principalele atribuții ale postului: îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de natură informatică la nivelul D.G.A.S.P.C. Constanţa;
 • program de lucru 8 ore;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr. 22, Serviciul Resurse Umane Formare Personal, cam. 12, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv 21.06.2022 până la data de 04.07.2022 .

Condiţiile de participare la concurs, probele de concurs, bibliografia stabilită şi tematica se vor afişa la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța şi pe site – ul instituţiei www.dgaspc-ct.ro.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul C.P. Traian din Constanța, str. Slt. Nicolae Măndoi nr. 17 A (zona Halta Traian, vis-à-vis de str. Interioară 2), astfel:

Proba scrisă în data de 13.07.2022 ora 10:00;

 • Proba interviu – se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;                                                                                                                     – data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă;

Rezultatele selecţiei dosarelor se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet în termen  de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele probei scrise şi a probei interviu se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina de internet în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul D.G.A.S.P.C. Constanța, str. Decebal nr. 22, Serviciul Resurse Umane, Formare Personal, cam. 12 și la telefon 0241/480.863;

Persoană de contact: Moroianu Camelia – Inspector superior.

Foto: Facebook/Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Citește și:

Mai multe posturi scoase la concurs la Spitalul Județean Constanța. Care sunt condițiile de participare

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.