Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar
Se organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa. Concursul este organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. 
Proba scrisă a concursului va avea loc  pe 5 noiembrie, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Constanţa.

Condiţii de participare
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: domeniile de licenţă – ştiinţele comunicării sau istorie;
– minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie.
Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul acesteia.

Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei aparţine în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.