Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Unitatea Militară 01837 „Mihail Kogălniceanu” Constanța, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două  funcții contractuale de execuție, vacante. 

Astfel, este nevoie de un expert grad I în cadrul Compartimentului A1 Personal și Mobilizare și un șofer II, în cadrul Grupei Transport din Grupul 57 Sprijin.

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert grad I în cadrul Compartimentului A1 Personal și Mobilizare:
  • nivelul studiilor: studii universitare cu diplomă de licență în unul din domeniile și specialitățile: domeniul sociologie/specializarea resurse umane, domeniul relații internaționale și studii europene/specializarea relații internaționale și studii europene, domeniul psihologie/specializarea psihologie și curs inspector resurse umane autorizat A.N.C.;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 ani și 6 luni;
 • șofer II, în cadrul Grupei Transport din Grupul 57 Sprijin:
  • nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, atestai transport persoane și marfă;
  • permisul de conducere categoriile BE, CE, DE;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 14 decembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2020, ora 10.00: proba interviu;
 • 24 decembrie 2020, ora 10.00: proba practică – pentru postul de șofer II.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 01837 Mihail Kogălniceanu, cu sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, str. T. Vladimirescu nr. 1, județul Constanța, telefon 0241.258.190/ 185.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar