Cheltuielile părinţilor cu creşa sau grădiniţa nu vor mai fi suportate de stat, prin intermediul angajatorului. Ministerul Finantelor propune suspendarea aplicarii acestei masuri până la sfârşitul anului. Proiectul vine în contextul în care actul normativ care reglementa plata de către stat a respectivei sume nu apucase să fie pus în practică, întrucât lipseau normele de aplicare.

Părinţii nu vor mai primi bani pentru plata creşei şi grădiniţei. Guverul vrea să suspende măsura până la sfârşitul anului. Mai exact, potrivit unui proiect al Ministerului de Finanţe, părintii nu vor mai primit cei 1.500 de lei pe luna de la angajator pentru a plăti creşa sau grădiniţa, aşa cum prevedea Legea nr. 239/2020. Măsura se supendă pentru că guvernanţii au uitat de legea care introduce această facilitate când au făcut bugetul pe 2021, iar aplicarea ei ar duce la depăşirea deficitului bugetar.

Deductibilitatea cheltuielilor cu educaţia timpurie, respectiv 1.500 de lei pe lună pentru creşe sau grădiniţe, poate genera, la nivelul anual, un impact estimat asupra veniturilor bugetare de 4,5 miliarde lei, ceea ce ar presupune o creştere a deficitului bugetar cu 0,4 puncte procentuale, până la 7,56% din PIB, conform estimărilor făcute de Ministerul Finanţelor.

Conform unei legi aflate în vigoare, angajaţii cu copii înscrişi la creşe sau grădiniţe acreditate de Ministerul Educaţiei puteau primi 1.500 lei pe lună, urmând ca firmele să-şi deducă această cheltuială din impozitele pe profit plătite statului. Legea este in vigoare de la inceputul anului.

Acum Guvernul vrea să suspende aplicarea acestei măsuri incepand cu data de 1 aprilie 2021 până la data de 31 decembrie 2021, inclusiv.

„Se propune suspendarea aplicării dispozițiilor art. 25 alin. (4) lit. i1) – i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că aceste dispoziții nu asigură reguli fiscale suficiente și neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educația timpurie, care să conducă la stabilitate și eficiență legislativă, ceea ce impune astfel o revizuire a acestor reglementări.

Luând în considerare modul de calcul și declarare a impozitului pe profit datorat, respectiv trimestrial/anual, perioada suspendării începe cu data de 1 aprilie 2021 și se încheie la data de 31 decembrie 2021. Aceeași perioadă de suspendare se aplică și pentru contribuabilii cu an fiscal modificat. Perioada propusă are în vedere complexitatea elementelor prezentate la Secțiunea „Descrierea situației actuale” din prezenta Notă și asigurarea unei perioade de timp adecvate pentru dezbaterea și reglementarea lor.

Pe perioada suspendării, în cazul cheltuielilor pentru funcționarea creșelor/grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor se reglementează regimul fiscal aplicabil înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 239/2020 respectiv de cheltuieli sociale deductibile, la calculul rezultatului fiscal, în limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Totodată, se propune suspendarea prevederilor art. 76 alin. (4) litera x) și art. 142 lit. z) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Măsura se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021.

Măsura este justificată, de asemenea, și de faptul că norma actuală are caracter discriminatoriu prin raportare la diferite categorii de angajați, și mai mult decât atât contravine dispozițiilor legislației europene în materia taxei pe valoarea adăugată și a accizelor, aducându-se atingere și prevederilor imperative consacrate la nivel constituțional”, se arată în proiect.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar