Utilizarea cardului național de sănătate redevine obligatorie, începând cu data de 1 iulie, pentru serviciile medicale acordate în spitale, pentru investigațiile paraclinice (analize medicale) și pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu.

De asemenea, acordarea de medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale va putea fi validată doar în baza cardului (sau a documentelor înlocuitoare, după caz), anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Excepție vor face serviciile acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate, care pot fi accesate fără utilizarea cardului de sănătate până la data de 30 septembrie.

Practic, la 1 iulie se reia obligativitatea utilizării cardului național de sănătate pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar