04.10.2021
ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT –
„Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile,
respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității
didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, Comuna Gradina, Județul Constanta” cod proiect
SMIS 144272

Comuna Gradina, Județul Constanta a semnat în cursul lunii septembrie 2021
contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul
tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare
activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar
, Comuna Gradina, Județul Constanta”, în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2:
Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea
2.3.3:
îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr
contract 385/233t/22.09.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din
domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor
echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în
mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:
R1
: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe:
– Laptop – 12 bucati;
– Tabla Interactiva – 5 Bucati;
– Sistem All-in-one: 5 bucati
R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar:
-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de
luni: 90 bucati;
– Camera web videoconferint- 5 bucati;
– Router wireless- 5 bucati

R3: Asigurarea pentru cele 5 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în
funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă
online.
R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate
Vizuală.
R5: Asigurarea intocmirii si depunerii cererii de finantare in vederea incarcarii in
Mysmis


Valoare proiect: 246,193.66 lei
Finanţare nerambursabilă: 234,507.78 lei
Data începerii proiectului: 22.09.2021
Data finalizării proiectului: 21.09.2022
Numărul contractului de finanţare: 385/233t/22.09.2021
Cod SMIS: 144272


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul
Operaţional Competitivitate 2014-2020
„COMPETITIVI IMPREUNA”


Date de contact:
Adresa: Str. Victoriei, nr. 39, Localitatea Gradina, Comuna Gradina, Judeţul
Constanta
Telefon: +40 241.853.800
Fax: +40 241.853.800
E-mail: primaria_gradina@yahoo.com

 

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!