Publicitate
Solid House apartamente si studiouri de vanzare Constanta
Au început înscrierile în creșele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. Dosarul de înscriere se depune on-line la adresa: inscriericrese@dgas-ct.ro până pe data de 31 mai 2021.

Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

-cererea de înscriere tip;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

-copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;

-copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;

-copie a certificatului de naștere pentru frații minori, unde este cazul;

-adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;

-adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;

-pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;

-pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;

-declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.

Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției administrare creșe Constanța, în data de 2 august 2021.

Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în această lună sunt următoarele:

Creșa nr. 1 – Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N. Titulescu” , Aleea Cameliei nr. 2);

Creșa nr. 2 – Aleea Mălinului nr.4 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în clădirea din Strada Poporului nr. 25);

Creșa nr. 13 –  Aleea Pelicanului nr. 3, bl. AV29, parter;

Creșa nr. 18 – Aleea Cutezătorilor nr. 7, bl. D, parter.

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar