Primăria Năvodari
Primăria Năvodari
Publicitate
Clubul Sportiv Medgidia
Primăria Orașului Năvodari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a mai multor funcții contractuale, de execuție, vacante. 

Lista locurilor disponibile poate fi consultat[ mai jos:

  • 2 posturi – îngrijitor vârstnici – studii generale/medii, cu certificat de calificare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu, fără vechime, posturi pe perioadă nedeterminată din cadrul Unității de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
  • 1 post – inspector de specialitate, grad profesional I – studii superioare de lungă durată în ramura de știință – științe juridice, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, vechime în specialitatea studiilor absolvite minimum 4 ani (dovedită cu acte – carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului control, sesizări și calitate servicii.
  • 1 post – muncitor calificat, treapta profesională I – studii generale/medii, cu certificat de calificare în meserii cu profil tehnic: instalator sanitar, instalații apă-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic, sudor, cu vechime în meserie de minimum 5 ani (dovedită cu acte – carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului întreținere, reparații.
  • 1 post – muncitor calificat, treapta profesională IV – studii generale/medii, cu certificat de calificare profesională îh meseria de tehnician veterinar, cu vechime în muncă 1 an (dovedită cu acte – carnet de muncă sau adeverințe), post pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului ecarisaj.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • 08 iulie 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 21 iulie 2022, ora 10.00 – proba scrisă – pentru posturile contractuale vacante de îngrijitor vârstnici și inspector de specialitate, grad profesional I;
  • 21 iulie 2022, ora 14.00 – proba practică pentru posturile de muncitor calificat, treapta profesională I, și muncitor calificat, treapta profesională IV;
  • interviul va avea loc în maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare Primăria Orașului Năvodari, strada Dobrogei nr. 1, telefon 0241/761.603, e-mail hr@primaria-navodari.ro.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.