Consilierii județeni sunt convocați în şedinţa ordinară care se va desfășura în data de 23.02.2022, ora 13,00, în sistem videoconferinţă.

Pe ordinea de zi a ședinței se află următoarele proiecte:

I. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Constanța din data de 28.01.2022.

 1. Proiect de hotărâre nr.52/15.02.2022 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, din fondurile bugetului județean, pe anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 1. Proiect de hotărâre nr.53/15.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.54/16.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei” Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.55/16.02.2022 privind acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.56/16.02.2022 privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Direcției de Pază a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.57/16.02.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.58/16.02.2022 privind Organigrama și Statul de funcții de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța .

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.59/16.02.2022 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Muzeului de Artă Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr. 60/16.02.2022 privind Organigrama și Statul de funcții de la Muzeul de Artă Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.61/16.02.2022 privind actualizarea Devizului General aferent proiectului Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea Histria-DN22/Tariverde.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.62/16.02.2022 privind desemnarea unui membru și a unui membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcției de director la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.64/17.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Organigramei și a Statului de funcții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.65/17.02.2022 privind aprobarea preluării unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Municipiul Medgidia în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea realizării Proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA S.A. Constanța”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.66/17.02.2022 privind trecerea unui bun imobil (teren+construcție), situat în strada Medeea, nr.25A, municipiul Constanța, județ Constanța, din domeniul public al U.A.T Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Municipiul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.67/17.02.2022 privind darea în folosință gratuită către Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a unui bun mobil achiziționat în cadrul Proiectului „Patrimoniul Cultural Comun – Sursă pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” – TREASURE, cod eMS BSB-371.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.68/17.02.2022 privind împuternicirea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța să intabuleze bunul imobil Muzeul de Istorie Adamclisi situat în localitatea Adamclisi, județul Constanța, aflat în domeniul public al județului Constanța și administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.69/17.02.2022 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța, asupra imobilului în care a funcționat Secția Clinică Dermatovenerologie, situat în municipiul Constanța, Aleea Portului Nou nr. 6, județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.70/17.02.2022 privind trecerea unui bun imobil (drum), situat în extravilanul Municipiului Medgidia, Județ Constanța din domeniul public al U.A.T. Județul Constanța în domeniul public al U.A.T. Municipiul Medgidia.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.71/17.02.2022 privind schimbarea de destinație a unor spații din cadrul imobilului Bloc L4, repartizarea unor spații către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Dobrogea și actualizarea anexelor la HCJC nr.254/2014.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

 1. Proiect de hotărâre nr.72/17.02.2022 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Listei de Investiții ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2022.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!