Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat, pentru dezbatere, un proiect ce vizează sprijinul pentru înfiinţarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activităţi neagricole.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a publicat un proiect de Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole”.

Bugetul se ridică la o valoare de 428.02 milioane de euro, iar cuantumul maxim al sprijinului este de 70.000 de euro pentru un proiect în cazul activităţilor productive şi de 50.000 de euro pentru un proiect în cazul altor activităţi neagricole, scrie news.ro.

Scopul schemei este de a acorda sprijin pentru înfiinţarea în mediul rural de întreprinderi care realizează activităţi neagricole pentru prima dată, respectiv pentru întreprinderi existente, în vederea diversificării economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin schemă este de aproximativ 2.692 pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, respectiv de aproximativ 1.332 pentru pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole.

Investiţia realizată, precum şi activitatea, trebuie menţinută pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la momentul finalizării proiectului de investiţii. Ultima tranşă de plată va fi efectuată până la data de 31 decembrie 2025.

Sursa: www.news.ro

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar