În urma apariției în spațiul public a unor informații trunchiate, rupte din context și folosite în mod manipulator de reprezentanții unei formațiuni politice locale din municipiul Medgidia, pentru o corectă informare a cititorilor noștri, am solicitat un punct de vedere administrației publice locale.

Redăm integral, în cele ce urmează, răspunsul Primăriei Municipiului Medgidia referitor la situația transportului public local de persoane:

”Întrucât contractul de delegare nr. 214/07.09.2010 având ca obiect gestiunea transportului public local de persoane prin curse regulate pe liniile I-VII, în Municipiul Medgidia înceta de drept la data de 07.09.2016, încă din vara anului 2016 s-a inițiat procedura pentru încheierea unui nou contract.

Deși au fost inițiate mai multe anunțuri privind organizarea și implicit atribuirea acestui contract unui operator economic care să îndeplinească cerințele impuse de autoritatea contractantă și de legislația în domeniu, nu a existat un interes în acest sens din partea operatorilor economici care prestează acest tip de servicii. Această activitate este considerată de operatorii economici de pe piața de profil o activitate NEATRACTIVĂ FINANCIAR, raportată la numărul posibil de călători și costurile de întreținere a parcului auto.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Procedura a fost reluată în repetate rânduri și în toamna anului 2016 s-a reușit atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Medgidia către SC SERVCOM ADRIAN SRL Medgidia, SINGURUL OFERTANT, pentru o perioadă de 6 ani, fapt care reiese și din HCL 100/23.11.2016.

Contractul nr. 245/25.11.2016 încheiat între SC SERVCOM ADRIAN SRL și Municipiul Medgidia încetează la data de 25.11.2022, motiv pentru care încă din data de 25.10.2021 a fost inițiată, în conformitate cu legislația în vigoare, publicarea în JOUE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) a unui anunț de informare prealabilă pentru încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători prin curse regulate în Municipiul Medgidia.

A fost întocmită documentația specifică de atribuire privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Municipiului Medgidia și aprobată prin HCL nr. 31/28.02.2022.

În perioada imediat următoare va fi publicată în SICAP documentația de atribuire în vederea selectării unui operator economic care să îndeplinească criteriile de calificare și selecție a ofertelor.

Precizăm că Primăria Municipiului Medgidia a respectat procedurile legale în vigoare, asigurând prin criteriile impuse transparența și libera concurență.

Deși există nemulțumiri în rândul cetățenilor cu privire la nerespectarea orarului de deplasare sau starea microbuzelor utilizate pentru transport, o eventuală renunțare la contractul existent ar fi însemnat privarea locuitorilor Municipiului Medgidia de posibilitatea utilizării unui mijloc de transport alternativ, la un preț modic, în special a persoanelor care nu dețin un alt mijloc de transport, a elevilor sau a unor categorii sociale defavorizate.

UAT Municipiul Medgidia își dorește asigurarea unui transport civilizat și eficient pentru locuitorii acestui oraș. Prin procedura care va fi inițiată în perioada imediat următoare se urmărește semnarea unui contract cu un operator economic de profil, care să dețină un parc auto modern, adaptat la standarde europene și care să satisfacă cerințele locuitorilor Municipiului Medgidia. Invităm și pe această cale, toți operatorii economici interesați, care pot îndeplini condițiile solicitate în caietul de sarcini, să participe la această procedură de achiziție extrem de importantă pentru cetățenii municipiului Medgidia”.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar