La un an de la preluarea mandatului de primar al comunei Crucea, Iulian Tudorache a prezentat, pe larg, într-un material care a fost prezentat și cetățenilor, detalii referitoare la activitatea derulată împreună cu echipa sa. Primarul a vorbit despre situația în care a găsit primăria la momentul preluării conducerii administrației publice locale, despre proiectele pe care le are în implementare, dar și despre planurile de viitor. 

„În primul rând doresc să vă mulțumesc și pe această cale că mi-ați acordat încrederea necesară pentru a demonstra că și comuna noastră poate deveni un model la nivelul județului Constanța! Alegerea făcută de dumneavoastră mă responsabilizează și mă determină să depun toate eforturile necesare pentru a schimba în bine viața comunității în care trăim cu toții. A fost un an dificil, în care m-am confruntat cu multe situații neplăcute, pe care le-am moștenit din trecut și pe care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am făcut tot posibilul pentru a le depăși. Cu pași mărunți dar siguri, puțin câte puțin, începem să aducem un suflu proaspăt în comună. Sunt împăcat cu propria mea conștiință că am făcut și fac tot ce este omenește posibil pentru a dezvolta comuna noastră așa cum ne dorim cu toții. Proiectele la care lucrăm sau cele aflate în derulare au dat tonul schimbărilor în comuna Crucea. Chiar dacă lucrurile nu se pot transforma peste noapte, când investești timp, energie și suflet în ceea ce faci, rezultatele nu întârzie să apară. Iar la finalul acestui mandat vom trage linie cu toții și vom decide pentru viitorul nostru și al copiilor noștri. Împreună transformăm dorințele în fapte!

Cu respect,

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Primarul dumneavoastră, Iulian Tudorache”

 

1. DATORII ENORME, PROIECTE BLOCATE ȘI PROBLEME JURIDICE NESOLUȚIONATE 

În data de 27 octombrie 2020, prin voința cetățenilor comunei Crucea, Iulian Tudorache, fost viceprimar al comunei în perioada 2016-2020, a fost investit în funcția de primar al localității.

În momentul preluării madatului, trei probleme extrem de grave existau la nivelul Primăriei Crucea:

– datoria enormă de 3 milioane de lei către diferiți colaboratori;

– executări silite în valoare de aproximativ 1 milion de lei, cu sechestre puse pe bunuri ale comunei(terenul de lângă Grădinița Crucea și terenul de case situat pe strada Turcului, cel denumit La Rampa);

– peste 20 de măsuri dispuse de Curtea de Conturi (organ de control care verifică modul de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public) care nu au fost duse la îndeplinire.

Cu eforturi mari, toate datoriile au fost achitate iar în acest moment, Primăria Comunei Crucea NU mai înregistrează datorii restante.

„Am achitat TOATE DATORIILE existente la nivelul instituției, inclusiv pentru proiectul pe fonduri europene privind modernizarea drumurilor din Băltăgești și Gălbiori, către excutantul Strabag. Plata datoriilor mi-a generat un deficit mare pe anul 2021. O altă situație neplăcută cu care m-am confruntat a fost aceea a proiectelor blocate: vorbim despre proiectele privind eoliana și stația de biogaz din Crucea, despre proiectul privitor la aducțiunea de apă și realizarea instalației de canalizare la Crucea, și despre proiectul pe fonduri europene privind extinderea Liceului Tehnologic Crucea”, declară primarul comunei, Iulian Tudorache.

2. INFRASTRUCTURĂ

Dezvoltarea durabilă a comunei Crucea, în concordanță cu tendințele naționale și europene în materie de planificare inteligentă a teritoriului nu putea fi realizată fără existența unei Strategii de dezvoltare locală.

Acest studiu reprezintă de fapt o radiografie a situației comunei și stabilește direcțiile de dezvoltare în viitor. Realizarea acestui document și crearea unei viziuni clare despre necestitățile comunității, oferă posibilitatea de a stabili modul cel mai eficient de acțiune pentru progresul social și economic al comunei Crucea.

Un an de mandat cu multă muncă și mari așteptări

 • Reabilitare prin pietruire 2 km de drum interior strada Școlii în localitatea Stupina;
 • Amenajare spațiul verde existent pe ambele sensuri ale DN2A în localitatea Crucea, pe o lungime de 4 km. Pentru realizarea acestor lucrări au fost adăugați peste 1000 metri cubi de pământ vegetal la cei 8000 de mp de spațiu verde creat, s-a însămânțat gazon și au fost plantate peste 2000 de fire de trandafiri;
 • Continuarea lucrărilor de înființare a sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Gălbiori și Stupina: au fost executate lucrări pentru forare puțuri, aducțiune, distribuție și branșare la rețea. Lucrările realizate fac parte din proiectul integrat ”Sistemul de alimentare cu apă în localitățile Stupina și Gălbiori și canalizare Crucea” în valoare de 5 milioane de lei, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin PNDL II. Lucrările de realizare a rețelei de canalizare nu sunt finalizate, în perioada imediat viitoare urmând a fi montate cele 2 stații de epurare. În primăvara anului următor vor fi efectuate lucrările de racordare a tronsoanelor de canalizare de pe străzile laterale la coloanele principale de pe DN 2A;
 • În această perioadă se realizează lucrarea de branșare la energie electrică a puțului forat în localitatea Băltăgești pentru punerea în funcțiune a instalației de apă existentă. Au fost executate lucrări de forare, amenajare bazin de captare și distribuție primară, lucrări realizate în ultimii 2 ani și o rețea de distribuție de apă, începută de peste 15 ani care va necesita și refacerea căminelor de vane, înlocuiri de conductă pe unele tronsoane și branșamente individuale. În următoarea perioadă vor fi executateși lucrările de extindere a rețelei de apă pentru cealaltă jumatate de sat, în localitatea Băltăgești;
 • Pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor au fost montate 42 de camere de supraveghere în localitatea Crucea, în zona școlii, a parcului, în jurul primăriei și pe drumul național 2A;

 • Autoritățile locale au depus spre finanțare, prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”, trei proiecte de asfaltare drumuri interioare și trei tronsoane de drumuri comunale ce aparțin de comuna Crucea: DC71 Șiriu – Horia, DC66 Gălbiori – Băltăgești și DC65 Băltăgești – Capidava. Toate aceste proiecte au necesitat actualizarea documentațiilor pentru drumurile interioare și realizarea de documentații compuse din cadastre, intabulări, DALI-uri, avize pentru cele 3 drumuri comunale;

De asemenea, pentru drumul care duce la Mănăstirea Crucea se lucrează în acest moment la cadastrare, fiind necesare peste 60 de schimburi de terenuri între comuna Crucea și vecinii drumului, pentru că existau suprapuneri la intabulări de suprafețe de teren peste drumul propriu-zis. După finalizarea cadastrării, vor fi realizate documentațiile și vor fi căutate surse de finanțare pentru realizarea asfaltării;

 • A fost actualizat Studiul de Fezabilitate necesar pentru realizarea proiectului care vizează înființarea rețelei de gaze naturale. În cadrul acestui proiect, comuna Crucea este lider de proiect alături de comunele vecine Târgușor, Vulturu, Pantelimon și Grădina. Proiectul este finalizat, are toate avizele necesare și va fi depus spre finanțare în luna decembrie, în momentul deschiderii sesiunii referitoare la gaze aferente programului Anghel Saligny;
 • Pentru îmbunătățirea sistemului de iluminat public local, dar și pentru eficientizarea costurilor aferente a fost realizat și depus spre finanțare pe linia deschisă de Agenția Fondului de Mediu pentru eficientizarea iluminatului public proiectul care vizează modernizarea rețelei de iluminat public pe raza întregii comune;
 • Au fost executate lucrări de cartografiere a întregului teritoriu al comunei.

„La finalizarea acestei lucrări de cartografiere, foarte multe lucruri se vor clarifica la nivelul comunei Crucea, iar beneficiile vor fi multiple: de la rezolvarea unei probleme de urbanism printr-o singură apăsare de tastă, până la o imagine clară a ceea ce înseamnă proprietatea comunei, limitele acesteia. Sunt lucruri care trebuiau făcute demult dar care se fac abia acum. Toate implică costuri însă vor genera doar beneficii pentru comună”, a declarat primarul Iulian Tudorache.

Planuri de acțiune pentru perioada următoare:

Realizarea sistemului de canalizare în localitățile Gălbiori și Stupina, pentru care a fost solicitată majorarea sumei finanțate pentru contractele de execuție semnate;

 • Construirea de trotuare, pe strada principală, în localitățile Stupina și Gălbiori, după finalizarea canalizării;
 • Punerea în funcțiune a eolienei comunei, investiție care va degreva autoritatea locală de costul energiei electrice necesare consumului întregii comune – iluminat public stradal, instituții publice, instituții de învățământ;

Cartier nou pentru tineri la Gălbiori

Pentru că întinerirea comunei este o prioritate pentru actuala administrație, primăria se ocupă în această perioadă de întocmirea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizării unui cartier nou în satul Gălbiori, cu 31 de locuri noi de case. Fiecare loc de casă va avea câte 1.000 mp, iar Planul Urbanistic Zonal va configura două străzi noi și va cuprinde și utilitățile și căile de acces. „Tinerii din comună vor avea prioritate pentru achiziția acestor loturi de casă. Vor exista restricții în ceea ce privește arhitectura construcțiilor care se vor ridica aici”, a precizat primarul Iulian Tudorache.

3. EDUCAȚIE ȘI SPORT

Infrastructura educațională a comunei pe care autoritatea locală trebuie să o gestioneze este una vastă. Pe raza comunei funcționează 5 grădinițe, o Școală Generală la Stupina, o Școală Generală și un Liceu Tehnologic în localitatea Crucea. Pentru prima dată în istoria comunei, toți cei 350 de elevi au primit rechizite la începutul anului școlar, cea mai mare parte a sumei necesare achiziției fiind asigurată din sponsorizări.

În perioada 2020-2021, infrastructura educațională s-a îmbunătățit considerabil:

 • Au fost finalizate lucrările la Grădinița Crișan – reabilitare generală clădire și sistem de încălzire, valoarea acestor lucrări fiind de peste 100.0000 lei;
 • A fost amenajat un teren de sport multifuncțional la Liceul Tehnologic din Crucea, pe amplasamentul fostei centrale termice. Costul aproximativ al lucrărilor – 500.000 de lei;
 • A fost desființată vechea clădire a Școlii din Stupina, lucrările au ajuns la 100.000 de lei;

After school nou și modernizarea locurilor de joacă existente

 • În perioada imediat următoare, se va depune la Administrația Fondului pentru Mediu un proiect de reabilitare a Școlii din Băltăgești și a Grădiniței din Gălbiori. Printre lucrările care vor fi efectuate menționăm: anveloparea clădirilor, reparații și amenajări interioare, modificarea sistemelor de încălzire prin asigurarea de aport de energie verde pompe de căldură, sisteme solare pentru apă caldă și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie electrică;
 • Construirea unui After school în localitatea Crucea care va fi amplasat în spatele vechiului internat. Pentru acest proiect a fost întocmit Studiul de Fezabilitate și va fi identificată o sursă de finanțare europeană;
 • Reabilitarea, modernizarea și extinderea locurilor de joacă pentru copii existente pe raza comunei;

Pentru că sportul înseamnă sănătate, disciplină și dezvoltarea armonioasă a individului, autoritățile locale din comuna Crucea încurajează și susțin copiii comunei să facă mișcare. În acest sens, antrenamente de fotbal și Taekwondo, care se desfășoară în sala de sport din comuna Crucea, sunt susținute financiar din bugetul comunei.

Îmbunătățirea infrastructurii sportive și a bazei materiale – proiecte importante pentru viitor

 • Pentru încurajarea practicării sportului, începând cu anul următor, etapizat, în fiecare sat al comunei, va fi amenajat câte un teren de sport multifuncțional;
 • Construirea unei baze sportive noi în localitatea Crucea, pe zona vechiului teren de fotbal situat pe strada Aleea Fermei. Pe terenul de 2 hectare va fi construită o bază de sport ultramodernă, cu teren la dimensiuni omologate 100/50, alte două terenuri funcționale mici, nocturnă, vestiare și tribune. Terenul este predat către Compania Națională de Investiții, care urmează să scoată la licitație lucrarea aferentă acestui proiect important, în valoare de 9 milioane de lei;

„După construirea acestei baze sportive ultramoderne, îmi doresc să organizăm săptămânal cât mai multe evenimente sportive care să scoată locuitorii comunei din casă și să îi determine să facă mișcare pentru sănătate, educaţie şi integrare socială. Prin realizarea acestui proiect al bazei sportive precum și a proiectului care prevede construirea unui teren de sport în fiecare sat al comunei, încerc să asigur accesul egal și neîngradit la facilitățile normale de recreere și de petrecere a timpului liber, fiecărui locuitor al comunei.

4. SĂNĂTATE

Sănătatea locuitorilor comunei este una dintre prioritățile administrației locale din comuna Crucea.

Anul acesta a fost demarat un proiect extrem de important pentru comunitate privind amenajarea unui Centru Comunitar Integrat pentru furnizarea serviciilor medico-sociale. Acesta va fi amenajat în incinta Centrului de Informare Turistică și va dispune de toate dotările necesare, tensiometre, glucometre, instrumentar medical dar și altele.

Pentru funcționarea centrului se vor face angajări, un asistent social și un asistent medical generalist.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor care nu se pot deplasa, angajații centrului vor efectua tratamente și la domiciliul localnicilor.

„Inițial vom avea acest sediu la Crucea, în incinta Centrului de Informare Turistică, ulterior vor fi amenajate centre în fiecare sat. Începând cu 1 ianuarie 2022, asistentul social împreună cu asistentul medical se vor deplasa în fiecare lună la bolnavii cronici și la bătrânii comunei pentru a-i ajuta în relația cu medicii de familie și farmaciile, pentru eliberarea rețetelor și achiziționarea medicamentelor. De asemenea, vor monitoriza starea de sănatate a locuitorilor comunei (tensiune, diabet) și vor informa imediat medicii de familie”, a precizat primarul comunei Crucea.

Tot pentru a veni în sprijinul localnicilor care nu se pot îngriji de sănătatea lor, în lipsa resurselor financiare, recent, Primăria Crucea, în parteneriat cu mai multe ONG-uri, printre care Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Asociația Pacienților Cronici, Asociația Studenților Mediciniști, a organizat o acțiune de care au beneficiat peste 150 de persoane din comuna Crucea. Cetățenii comunei au avut posibilitatea de a-și face în mod gratuit analize de sânge și au primit consultații de la medici specializați.

Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Stupina

Așa cum viitorul este prioritar pentru actuala administrație locală, nici trecutul nu este uitat. Primăria a demarat procedurile pentru schimbarea soluției de încălzire și de producere a apei calde la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice din localitatea Stupina. La acest moment încălzirea se realizează cu ajutorul unei centrale termice pe lemne. Însă soluția nu este nici funcțională – necesită personal 24 ore din 24 pe perioada de iarnă, nici economică – consumul pe iarnă ajunge la peste 100 mc de lemn și prezintă riscuri extrem de mari, fiind vorba despre un cazan sub presiune. Cele 26 de paturi existente au fost schimbate cu unele noi întrucât cele vechi erau foarte joase și generau un permanent disconfort bătrânilor la așezarea și la ridicarea de pe pat.

5. DEZVOLTARE DURABILĂ 

Eficientizarea serviciilor publice oferite cetățenilor 

Încă de la începutul mandatului său de primar, Iulian Tudorache a manifestat o permanentă deschidere către nevoile cetățeanului reușind, alături de echipa din primărie, să eficientizeze serviciile oferite și să simplifice accesul la serviciile publice.

Astfel, a fost actualizat site-ul Primăriei Comunei Crucea și restructurat astfel încât cetățenii să poată găsi cât mai ușor informațiile de care au nevoie.

De asemenea, taxele și impozitele locale pot fi achitate online, pe platforma ghișeul.ro datorită împlementării serviciului de plăți online.

Dezvoltarea economică a comunei, atragerea de investitori, crearea de noi locuri de muncă pentru cetățeni și suplimentarea fondurilor la bugetul local reprezintă principalele direcții de acțiune pe care acționează actuala administrație locală.

În această perioadă, se poartă discuții cu agenți economici care intenționează să dezvolte un parc fotovoltaic, pe teritoriul comunei Crucea pe o suprafata de peste 200 ha.

Primul Bio district din România

În viitorul apropiat, cu pași mărunți dar siguri, zona va deveni una atractivă pentru cât mai mulți investitori, mai ales că localitatea este preponderent agrară: „S-a discutat cu fermieri mari și mici din cadrul comunei pentru a ne organiza și a forma primul Bio district din România – o zonă care produce în anumite rigori și conferă anumite caracteristici pentru produsele BIO”, spune primarul Iulian Tudorache.

Totodată se poartă permanent discuții cu diferiți agenți economici, pentru relocarea în comuna Crucea a unor afaceri sau puncte de lucru.

6. CULTURĂ ȘI CULTE

Administrația locală din Crucea înțelege rolul și importanța culturii în societate, de aceea o parte a activității desfășurate se concentrează pe acest segment.

Un eveniment important pentru comunitatea locală s-a desfășurat în data de 10 iunie 2021. Primăria Crucea în parteneriat cu Școala Generală din localitate a organizat o ceremonie de Ziua Eroilor, în care au fost comemorați eroii căzuți pe câmpurile de luptă. La eveniment a luat parte și Serghie Oancea, singurul preot, fost deţinut politic în viaţă din Arhiepiscopia Tomisului, fost preot paroh în comună, vreme de două decenii.

„Avem neasemuita bucurie să beneficiem cu toții de binecuvântarea părintelui prezent astăzi aici. Iar voi copiii, puteți fi mândri că l-ați cunoscut. Peste ani sunt sigur că veți povesti despre această întâlnire care va rămâne în memoria voastră” a declarat primarul prezent la comemorarea Zilei Eroilor.

Părintele Oancea, este, fără echivoc, cetăţeanul emblematic al comunei Crucea. Fiu al satului, s-a născut pe 27 iulie 1926 în comuna Crucea, iar în 1949 a fost arestat şi a făcut trei ani şi şase luni de închisoare pentru că a luat atitudine contra regimului. A trecut prin lagărele de muncă de la Poarta Albă, Peninsulă (Valea Neagră) şi Galeşul, însă cu credință a reușit să ajungă la venerabila vârstă de 95 de ani.

„Ce am simțit eu astăzi aici și am văzut am să spun lui Dumnezeu. Prea frumos! Tare mi-au fost dragi și îmi sunt copiii!”, a spus preotul la finalul ceremoniei la care a luat parte.

Reprezentanții administrației publice locale și-au îndreptat atenția și asupra creării infrastructurii necesare pentru susținerea vieții culturale a comunității. În acest sens:

 • A fost reabilitat Căminul Cultural Crucea, fiind executate lucrări la interiorul clădirii (schimbare instalații sanitare, reparații instalație electrică, zugrăveli, schimbare parchet) cu ajutorul angajaților societății Primăriei; datorită acestor lucrări executate în perioada ianuarie-februarie 2021, peste 20 de evenimente festive au putut fi organizate în decursul acestui an.
 • A fost predat la Compania Națională de Investiții terenul pe care urmează să fie construit Căminul Cultural în localitatea Crișan. Acesta va fi ridicat pe o suprafață de 572 de metri pătrați și cuprinde sală de spectacole, anexă, scenă și alte încăperi. Au fost transmiși indicatorii pentru aprobarea unei Hotărâri de Consiliu Local și acum urmează să fie primit avizul.
 • În localitatea Băltăgești, lucrările la Căminul Cultural au fost finalizate și a fost recepționat la standardele și exigențele dispuse prin proiect. Lucrările au fost demarate în anul 2017 iar în acest moment se lucrează la documentația necesară extinderii acestui proiect prin construirea unei săli de festivități și evenimente. Aceasta va avea o capacitate de 200 de locuri și va avea prevăzută parcare aferentă, teren sport sintetic și un parc. Acest centru multifuncțional va fi realizat pe o suprafață de peste 6000 de mp iar odată finalizată investiția, centrul localității se va schimba în totalitate. Astfel, cetățenii vor beneficia de o locație ultramordenă pentru organizarea diferitelor evenimente festive – nunți, botezuri, cununii.
 • Din bugetul local a fost susținută și reabilitarea unităților de cult existente pe raza localității. Astfel, recent, prin hotărâre de Consiliu Local a fost aprobată finanțarea pentru executarea lucrărilor la clopotnița bisericii din Stupina. În perioada următoare, în funcție de disponibilitățile financiare ale primăriei, vor fi continuate lucrările de reabilitare a bisericii din Crucea. Suma necesară este de aproximativ un milion de lei.
 • Autoritatea locală își propune ca din anul 2022 să înceapă reabilitarea tuturor bisericilor din comună. Trebuie remarcat faptul că Primăria alocă în fiecare an, fiecărei parohii, suma de 2.000 de lei cu ocazia sărbătoririi hramului fiecărei biserici. Banii sunt destinați achiziționării alimentelor necesare agapei organizate după slujbă.

Întreaga muncă precum și rezultatele obținute reprezintă rodul unei foarte bune colaborări între primarul comunei, aparatul de specialitate al primarului și consilierii locali.
„Întotdeauna m-am raportat la consilierii locali fără a ține cont de apartenența politică și întotdeauna i-am considerat pe toți „ai mei” pentru că nu concep ca votul și activitatea în Consiliul Local să se desfășoare pe alte considerente decât cele care privesc strict
bunăstarea comunei și a locuitorilor săi. Țin să mulțumesc pe această cale doamnelor și domnilor consilieri locali și să le urez: Să ne dea Dumnezeu minte și putere să putem fi mândri la final de mandat pentru ceea ce lăsăm în urma noastră!”
declară primarul comunei Crucea, Iulian Tudorache.

Lista consilierilor locali ai comunei Crucea: 

Buzulică Mihaela
Căniliuc Ioana-Simona
Stoica Elena
Bercuță Vasile
Bubuioc Iulian
Costin Vasile
Drăgan Dorel
Grăniceru Alexandru
Leu Marian
Moise Dan
Spiridon Viorel
Postelnicu Paraschivu
Pungă Raul-Dănuț.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar