Academia de Poliție
Academia de Poliție
Publicitate
Clubul Sportiv Medgidia
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București, anunță numărul de locuri disponibile și startul înscrierilor la concursul de admitere.

Începând de luni, 24 iunie și până pe 08 iulie 2022, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București.

Articolul 2 din Dispoziția Directorului General al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12526 din 22.06.2022 prevede recrutarea candidaților pentru participarea la concursul de admitere organizat în anul 2022 la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” . Pentru anul universitar 2022-2023, locurile aprobate sunt scoase la concurs pe facultăți/ programe de studii, specialități, forme de învățământ, structuri beneficiare, categorii de locuri speciale, bugetate sau cu taxă de școlarizare, conform Anexei 1.

Academia de Poliție
Academia de Poliție
Notă
Notă
Condiții specifice pentru participare

Pentru a participa la concursurile de admitere, la instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pe locurile M.A.I. la alte instituții de învățământ, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale și criterii specifice:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească, în cursul anului în care participă la examenul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar, respectiv să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, în/pe corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;

n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9.00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/ punctaj/ calificativ, la purtare;

o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare, dintr-o instituție de învățământ.

Sursa foto: Academia de Poliție

 

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.