Sanatoriul Techirghiol
Sanatoriul Techirghiol
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, județul Constanța, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:
 • 1 post – asistent medical specialitatea radiologie.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • diplomă de școală sanitară postliceală, diplomă de licență, diplomă de absolvire a învățământului superior de 3 ani, în specialitatea radiologie/generalist, după caz;
  • 6 luni vechime în specialitatea radiologie;
  • certificat de membru 0.A.M.G.M AM.R.;
  • aviz anual pentru exercitarea profesiei valabil la zi.
 • Loc de muncă: Laboratorul de radiologie și imagistică.
 • 1 post – inginer gr. IA, specialitatea electronist.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • diplomă de licență specialitatea electronist;
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate ca inginer electronist.
 • Loc de muncă: Atelier întreținere și reparații.
 • 1 post – referent debutant, specialitate tehnic.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • diplomă de bacalaureat;
  • fără vechime în meserie.
 • Loc de muncă: Compartimentul tehnic.
 • 1 post – șofer II.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • să posede permis de conducere pentru șofer profesionist sau diplomă de absolvire a învățământului mediu ori profesional de specialitate;
  • fără vechime în meserie.
 • Loc de muncă: muncitori deservire.
 • 1 post – îngrijitoare.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • școală generală;
  • fără vechime în meserie.
 • Loc de muncă: Secția sanatorială, cu 410 paturi.
 • 1 post – nămolar.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • școală generală;
  • fără vechime în meserie.
 • Loc de muncă: activitate extracție nămol.
 • 1 post – muncitor calificat III – fochist.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • școală generală;
  • certificat de calificare fochist;
  • 3 ani vechime în meserie;
  • autorizație I.S.C.I.R. valabilă la zi.
 • Loc de muncă: Atelier întreținere și reparații.
 • 1 post – muncitor calificat IV – liftier.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • școală generală;
  • fără vechime în meserie;
  • certificat de calificare liftier;
  • autorizație I.S.C.I.R. valabilă la zi.
 • Loc de muncă: Atelier întreținere și reparații.
 • 1 post – muncitor calificat I – electromecanic.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • școală generală;
  • certificat de calificare electromecanic;
  • 9 ani vechime în meserie.
 • Loc de muncă: Atelier întreținere și reparații.
 • 2 posturi – muncitor calificat I – ospătar.
 • Condiții de ocupare a postului:
  • școală generală;
  • certificat de calificare ospătar;
  • 9 ani vechime în meserie.
 • Loc de muncă: Bloc alimentar.
 • 1 post – muncitor necalificat.
  • școală generală;
  • fără vechime în meserie.
 • Loc de muncă: Bloc alimentar.

Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar