Sanatoriul Balnear Techirghiol
Sanatoriul Balnear Techirghiol
Reprezentanții Sanatoriului Balnear Techirghiol au depus recurs în dosarul în care cer anularea Deciziei de impunere nr. 7945/10.03.2021, prin care s-a stabilit suma de 192.072,00 lei, reprezentând taxă pe clădiri şi impozit teren extravilan, pentru anul 2021. Termenul de jucată a fost stabilit pentru data de 3.10.2022.

Cererea a fost depusă de Sanatoriul Balnear Techirghiol la Tribunalul Constanța, pârâți fiind Primăria Orașului Techirghiol, Serviciul Public de Impozite și Taxe Locale Techirghiol, dar și primarul orașului Techirghiol. În martie anul acesta, judecătorii instanței de fond au respins cererea ca nefondată. Cum decizia nu a fost definitivă, Sanatoriul Balnear Techirghiol a depus recurs, care urmează să se judece pe 3.10.2022.

În motivarea cererii, reclamantul, adică Sanatoriul Balnear Techirghiol, a arătat că a fost emisă Decizia de impunere anuală nr. 7945.2021, prin care s-a stabilit în sarcina acestuia suma de 192.072,00 lei reprezentând taxă pe clădiri şi impozit teren extravilan, pentru imobil cu nr. Matricola 112947 Corp C 3 – Pavilion B pentru care s-a stabilit suma de 190.692,00 lei şi suma de 1380 lei reprezentând impozit pe teren extravilan – nr. matricola 231491.

Decizie pe fond
Decizie pe fond

Reclamantul a precizat că bunurile, clădiri și terenuri, care fac obiectul impunerii fac parte din domeniul public al statului si se află în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol. Anual, instituţia înaintează Ministerului Sănătăţii, la finele anului, o situaţie în vederea actualizării inventarului bunurilor aflate în domeniul public al statului şi care sunt date în administrare. A menţionat că potrivit dispoziţiilor art. 464 alin 1 din Codul Fiscal (L227/2015) sunt scutite de la plata impozitului/ taxei pe teren:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

  1. a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
  2. b) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice.

Astfel, în raport de specificul activităţii instituţiei, dar și destinaţia terenului, reclamantul a considerat că Serviciul Impozite şi Taxe Locale în mod nelegal a apreciat, atât prin decizia de impunere, cât si prin decizia de soluţionare a contestaţiei că terenurile sunt impozabile, acestea fiind scutite, dat fiind natura lor de la plata impozitelor.

Decizie la apel
Decizie la apel

Totodată, reclamantul a subliniat faptul că scopul pentru care instituţia a fost creată este exclusiv medical, furnizând servicii medicale (tratament, cazare, masă). Prin urmare, activităţile care asigură îndeplinirea scopului pentru care au fost create nu pot fi calificate de către organul fiscal ca fiind activităţi economice. S-a arătat că motivul pentru care Pavilionul B, parte integrantă a Sanatoriului Balnear si de Recuperare Techirghiol a fost clasificat ca și hotel a fost pur formal, urmare a cerinţelor de la momentul respectiv de a prezenta acest înscris la încheierea contractelor cu Casa Naţională de Pensii Publice. A precizat că, deşi au fost emise certificatele de clasificare pentru hotel, în respectiva locaţie au fost internate numai persoane care au calitatea de pacienţi și nu de turişti, internări care s-au efectuat doar pe baza recomandărilor și trimiterilor medicilor de familie/specialişti.

Reclamantul a precizat că din bilanţul contabil nu rezultă că instituţia a desfăşurat activitate economică în sensul obţinerii unui profit care să justifice impunerea fiscală.

Judecătorii au analizat cauza și au respins-o. La această sentință au contat și hotărârile judecătorești anterioare (Sanatoriul Balnear s-a mai judecat pe spețe similare, legate de taxe și impozite), acolo unde magistrații au decis: ”Prin urmare, este evident că reclamanta, pe lângă serviciile prestate cu titlu gratuit, desfăşoară şi activităţi economice, întrucât obţine remuneraţii directe de la pacienţi pentru serviciile furnizate, motiv pentru care datorează impozit pentru clădirea Pavilion B „Hotel” în care reclamanta desfăşoară activităţi economice”

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.