Consilierii județeni constănțeni împart bugetele instituțiilor din subordine

Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în ședință ordinară pe 19 aprilie, de la ora 13.00 în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ pentru a vota bugetele pe 2019 ale instituțiilor aflate în subordine, dar și programele culturale ale acestora. 

Pe ordinea de zi se regăsesc un număr de 33 de proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Bugetului Judeţean Constanţa pe anul 2018.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019, pentru Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii aferente anului 2019, pentru Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, Listei de Investiţii, Organigramei şi Statului de funcţii pe anul 2019, pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei de Investiţii pe anul 2019, pentru Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa
„Căluţul de mare”.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman”
Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2019, pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa
„Teodor T.Burada” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, a Listei de Investiţii, pe anul
2019, ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, şi a Listei de Investiţii, ale
Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi Poduri Constanţa, pe anul 2019.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi a Listei Obiectivelor de
Investiţii ale Judeţului Constanţa, pe anul 2019.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
2
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a contribuţiei lunare de
întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora,
pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea, pe anul 2019, precum şi
procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare pe anul 2019 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Centrul Cultural
Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei
Apostoleanu Corina Mihaela, director/manager la Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului doamnei
Voivozeanu Doina, director general/manager la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor
T.Burada” Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.50/28.02.2019
privind stabilirea pe anul 2019 a salariilor de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.66/2019 privind
acordarea unui ajutor financiar doamnei Cojocariu Mădălina.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnişoarei Uzun Cristina.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul public al Municipiului
Medgidia în domeniul public al Judeţului Constanţa, în vederea construirii unui Centru social de zi,
respectiv deschiderea unui Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
29. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Judeţean Constanţa în scopul realizării
lucrărilor „Modificare acoperiş din terasă circulabilă în şarpantă” pentru imobilul Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” situat în str. Nicolae Măndoi nr. 17 Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
3
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce vor fi aplicate de Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa „în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement” pe anul 2019, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean
Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului cu obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pe
anul 2019” finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, Organigramei şi a
Statului de funcţii pe anul , pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
33. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Constanţa a domnului Comisar Şef SZEKELY GEORGE director general al Direcţiei
Generale Poliţie Locală Constanţa, din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
PREŞEDINTE,
ŢUŢUIANU MARIUS HORIA
4

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.