Primaria Mangalia
Primaria Mangalia
Primăria municipiului Mangalia anunță organizarea unei licitații publice privind vânzarea mai multor terenuri (17 loturi), situate pe străzile Augustin Buzura, Ion Jalea și Metalurgiei din localitate.

Potrivit anunțului primăriei, terenurile aparțin domeniului privat al Municipiului Mangalia, iar vânzarea lor se face în baza H.C.L. nr. 74/28.03.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

 • LOT 1. Teren în suprafață de 387 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 38C, Jud. Constanța – nr. cad.102283/CF.102283 Mangalia;
 • LOT 2. Teren în suprafață de 414 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 38D, LOT 59A, Jud. Constanța – nr. cad.102286/CF.102286 Mangalia;
 • LOT 3. Teren în suprafață de 532 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 52, Jud. Constanța – nr. cad. 102328/CF. 102328 Mangalia;
 • LOT 4. Teren în suprafață de 686 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 54, Jud. Constanța – nr. cad.102327/CF.102327 Mangalia;
 • LOT 5. Teren în suprafață de 806 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 56, Jud. Constanța – nr. cad.102319/CF.102319 Mangalia;
 • LOT 6. Teren în suprafață de 806 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 58, Jud. Constanța – nr. cad.102281/CF.102281 Mangalia;
 • LOT 7. Teren în suprafață de 358 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 62, Jud. Constanța – nr. cad.102287/CF.102287 Mangalia;
 • LOT 8. Teren în suprafață de 851 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 64B, Jud. Constanța – nr. cad.102264/CF.102264 Mangalia;
 • LOT 9. Teren în suprafață de 808 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 64C, Jud. Constanța – nr. cad.102296/CF.102296 Mangalia;
 • LOT 10. Teren în suprafață de 489 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 66, Jud. Constanța – nr. cad.102321/CF.102321 Mangalia;
 • LOT 11. Teren în suprafață de 409 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Augustin Buzura nr. 68A, Jud. Constanța – nr. cad.102320/CF.102320 Mangalia;
 • LOT 12. Teren în suprafață de 660 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Ion Jalea nr. 35, LOT 69, Jud. Constanța – nr. cad.102367/CF.102367 Mangalia;
 • LOT 13. Teren în suprafață de 679 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Ion Jalea nr. 37, Jud. Constanța – nr. cad.102329/CF.102329 Mangalia;
 • LOT 14. Teren în suprafață de 528 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Ion Jalea nr. 41, LOT 75, Jud. Constanța – nr. cad.102391/CF.102391 Mangalia;
 • LOT 15. Teren în suprafață de 670 mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str. Ion Jalea nr. 45, LOT 79, Jud. Constanța – nr. cad.102378/CF.102378 Mangalia;
 • LOT 16. Teren în suprafață de 5000 mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Metalurgiei nr. 5, Jud. Constanța – nr. cad.110000/CF.111000 Mangalia.
 • LOT 17. Teren în suprafață de 5000 mp, situat în Municipiul Mangalia, str. Metalurgiei nr. 9, Jud. Constanța – nr. cad.110994/CF.110994 Mangalia;

Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport de hârtie, prin cerere depusă la sediul instituției sau online prin cerere trimisă la adresa secretariat@primaria.mangalia.ro

Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Registratură Informații Cetățeni  din cadrul autorității contractante Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr. 13, județul Constanța.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 200 lei/ exemplar se achită în numerar la casieria instituției sau în contul RO78TREZ23321360250XXXXX (specificându-se obiectul licitației).

Informații privind ofertele:

 • Data-limită pentru depunerea ofertelor: 06.06.2023, ora 16.00.
 • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței nr.13, Biroul Registratură Informații Cetățeni.
 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fie care ofertă: un exemplar original, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, pentru fiecare lot pentru care se licitează.
 • Data și locul la care se va deșfășura ședința publică de deschiderea ofertelor: 08.06.2023 ora 13.00, la sediul Municipiului Mangalia, din Mangalia, șos. Constanței nr. 13, sala de consiliu.
 • Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Constanța, str. Traian nr. 31, jud. Constanța, telefon 0241606597, fax 0241617413 email: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.