Damen Mangalia
Damen Mangalia
În Monitorul Oficial al României a fost publicată ședința Consiliul de Supraveghere al societății DAMEN SHIPYARDS MANGALIA. A fost aprobată vânzarea mai multor clădiri și terenuri.

Pe ordinea de zi a ședinței se regăsesc proiecte ce prevăd avizarea vânzării unor imobile, avizarea reorganizării societății, avizarea strategiei Directoratului cu privire la dezvoltarea societății pe termen lung și mediu și multe alte proiecte.

Ordinea de zi este următoarea:
 1. Discutarea situaţiei Societăţii DAMEN SHIPYARDS MANGALIA de la preluare până în prezent (2018 – septembrie 2022);
  2. Avizarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii pentru anul 2021;
  3. Prezentarea Raportului Directoratului pe trimestrul III (trei) 2022;
  4. Prezentarea şi luarea la cunoştinţă a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2023, conform OMFP 3818/2019.
  *Sub condiţia aprobării Bugetului pentru anul 2023, în baza publicării Legii Bugetului de Stat;
  5. Avizarea realegerii auditorului financiar al Societăţii, pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 21.12.2022 până la data de 20.12.2024, respectiv KPMG AUDIT SRL, cu sediul social în Bucureşti sectorul 1, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 89A, înregistrată la
  Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/4439/2000, CUI 12997279, reprezentată prin VLAD-BALANESCU RADUCU-BOGDAN;
  6. Avizarea viziunii/strategîei Directoratului cu privire la dezvoltarea Societăţii pe termen mediu şi lung;
  7. Avizarea reorganizării Societăţii;
  8 . Avizarea vânzării următoarelor imobile ale Societăţii:
 • Cămin de personal Despina Corp A, str. Nicolae lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 107091, având nr. cadastral 107091 teren şi 107091-C1-construcţie;
 • Cămin de personal Despina Corp B, str. Nicolae lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 101172, având nr. cadastral 42/2 teren şi 42/2-C1-construcţie;
 • Imobil P+1E cu teren 430 mp, str. Apostol Andrei nr. 7, Mangalia, înscris în cartea funciară nr. 108568, având nr. cadastral 108568 – teren şi 108568-C1 – construcţie;
 • Imobil P+1E+M cu teren 2.626 mp, str. Alexandru Vlahuţă nr. 2, localitatea 23 August, înscris în cartea funciară nr. 100114, având nr. cadastrat 100114 – teren şi 100114-C1 – construcţie.

9. Avizarea completării obiectului de activitate al Societăţii prin introducerea unor obiecte de activitate secundare suplimentare, după cum urmează:

 • „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice” având codul CAEN 2511;
 • „Fabricarea vehiculelor militare de luptă” având codul CAEN 3040;
 • „Producţia de caroserii pentru auto-vehicule; fabricarea de remorci si semiremorci” având codul CAEN 2920;
 • „Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule” având codul CAEN 2932.

10. Avizarea înfiinţării a şase entităţi ale Societăţii, cu sediul în Mangalia, având următoarele obiecte de activitate principale:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

a) Pentru prima entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 2511 – „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice”;

b) Pentru a doua entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 3315 – „Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor”;

c) Pentru a treia entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 3040 „Fabricarea vehiculelor militare de uptă”;

d) Pentru a patra entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 6820 -„închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”;

e) Pentru a cincea entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 5224 „Manipulări”;

f) Pentru a şasea entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 3511 – „Producţia de energie electrică”.

Entităţile vor avea sediul social în Mangalia; adresa exactă va fi prevăzută în actul constitutiv al fiecărei filiale, care va fi aprobat de Directoratul Societăţii.

Ce a decis Consiliul de Supraveghere al Societății:

Constatând că toate condiţiile referitoare la cvorum şi la cerinţele de vot prevăzute de lege şi de art. 8.9 din Statutul Societăţii sunt îndeplinite, în urma dezbaterilor, cu 7 voturi pentru, Consiliul de Supraveghere al Societăţii, în unanimitate a decis următoarele:

Articolul 1: Se avizează Situaţiile Financiare ale Societăţii pentru anul 2021;

Articolul 2: Se ia act de Raportul Directoratului pe trimestrul III (trei) 2022;

Articolul 3: Se avizează realegerea auditorului financiar al Societăţii, pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 21.12.2022 până la data de 20.12.2024, respectiv KPMG Audit – S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 89A, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/4439/2000, CUI 12997279, reprezentată prin Vlad-Bălănescu Răducu-Bogdan;

Articolul 4: Se ia act de situaţia Societăţii Damen Shipyards Mangalia de la preluare până în prezent (2018-septembrie 2022);

Articolul 5: Se avizează viziunea Directoratului cu privire la dezvoltarea Societăţii pe termen mediu şi lung, cu condiţia respectării tuturor prevederilor din JVA şi legislaţiei în vigoare si având în vedere decizia AGEA din 7.09.2022;

Articolul 6: Se ia act de Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2023, conform OMFP 3818/2019, sub condiţia aprobării Bugetului pentru anul 2023, în baza publicării Legii Bugetului de Stat;

Articolul 7: Se votează amânarea pentru a doua săptămână din ianuarie 2023, respectiv 10.01.2023, a avizării reorganizării Societăţii, conform Notei de fundamentare pentru reorganizarea forţei de muncă a Societăţii, prin restructurarea posturilor Damen Shipyards Mangalia din data de 30.10.2022;

Articolul 8: Consiliul de Supraveghere ia act de rezultatele rapoartelor de evaluare pentru determinarea valorii de piaţă a imobilelor Societăţii propuse spre vânzare, respectiv:

 • Raportul de evaluare nr. 338/05.12.2022 întocmit de ANBUO DUO CONSULTING – S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghita, având ca obiect Căminul de personal Despina, Corp A, str. Nicolae lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 107091, având nr. cadastral 107091 teren şi 107091 -C1 – construcţie;
 • Raportul de evaluare nr. 339/05.12.2022 întocmit de ANBUO DUO CONSULTING – S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghîta, având ca obiect Căminul de personal Despina, Corp B, str. Nicolae lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 101172, având nr. cadastral 42/2 – teren şi 42/2-C1 – construcţie;
 • Raportul de evaluare nr. 340/05.12.2022 întocmit de ANBUO DUO CONSULTING – S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghita, având ca obiect imobil P+1E cu teren 430 mp, str. Apostol Andrei nr. 7, Mangalia, înscris în cartea funciară nr. 108568,
  având nr. cadastral 108568 – teren şi 108568-C1 – construcţie;
 • Raportul de evaluare nr. 337/05.12.2022 întocmit de ANBUO DUO CONSULTING – S.R.L., membru corporativ ANEVAR, prin evaluator autorizat lonuţ Ghita, având ca obiect imobil P+1E+M cu teren 2.626 mp, str. Alexandru Vlahuţă nr. 2, localitatea 23 August, înscris în cartea funciară nr. 100114, având nr. cadastral 100114 – teren şi 100114-C1 – construcţie; acestea având scop estimativ şi orientativ.

Articolul 9: Având în vedere rapoartele de evaluare indicate la A rticolul 8 de mai sus, Consiliul de Supraveghere avizează vânzarea următoarelor imobile ale Societăţii:

 • Cămin de personal Despina Corp A, str. Nicolae lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 107091, având nr. cadastral 107091 – teren şi 107091-C1 – construcţie;
 • Cămin de personal Despina Corp B, str. Nicolae lorga nr. 1, staţiunea Venus, municipiul Mangalia, constând din imobilele înscrise în cartea funciară nr. 101172, având nr. cadastral 42/2 – teren şi 42/2-C1 – construcţie;
 • Imobil P+1E cu teren 430 mp, str. Apostol Andrei nr. 7, Mangalia, înscris în cartea funciară nr. 108568, având nr. cadastral 108568 – teren şi 108568-C1 – construcţie;
 • Imobil P+1E+M cu teren 2.626 mp, str. Alexandru Vlahuţă nr. 2, localitatea 23 August, înscris în cartea funciară nr. 100114, având nr. cadastral 100114 – teren şi 100114-C1 – construcţie.

Vânzarea se va face prin n negociere directă de către Directorat cu potenţialii cumpărători, Directoratul având dreptul de a stabili toate condiţiile vânzării, inclusiv preţul.

 • „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice” având codul CAEN 2511.
 • „Fabricarea vehiculelor militare de luptă” având codul CAEN 3040
 • „Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci” având cocul CAEN 2920.
 • „Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule” având codul CAEN 2932.

Articolul 10: Se avizează completarea obiectului de activitate al Societăţii prin introducerea unor obiecte de activitate secundare suplimentare, după cum urmează:

 • „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice” având codul CAEN 2511;
 • „Fabricarea vehiculelor militare de luptă” având codul CAEN 3040;
 •  „Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci” având cocul CAEN 2920;
 • „Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule” având codul CAEN 2932.

Articolul 11: Se votează amânarea pentru a doua săptămână din ianuarie 2023, respectiv 10.01.2023 sau o şedinţă ulterioară a avizării înfiinţării a şase entităţi ale Societăţii, conform Informării privind propunerea de înfiinţare a şase entităţi noi ale Societăţii din data de
30.11.2022, având următoarele obiecte de activitate principale:

a) Pentru prima entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 2511 „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice”;

b) Pentru a doua entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 3315 „Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor”;

c) Pentru a treia entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 3040 „Fabricarea vehiculelor militare de luptă”;

d) Pentru a patra entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 6820 „închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”;

e) Pentru a cincea entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 5224 „Manipulări”;

f) Pentru a şasea entitate:

 • Obiectul principal de activitate va fi corespunzător codului CAEN 3511 – „Producţia de energie electrică”. Entităţile vor avea sediul social în Mangalia; adresa exactă va fi prevăzută în actul constitutiv al fiecărei
  entităţi, care va fi aprobat de Directoratul Societăţii.

Articolul 12: Se împuterniceşte Directorul CONSTANTIN LIANA-LAURÂ să îndeplinească formalităţile legale de menţionate în Registrul Comerţului şi la orice alte instituţii şi autorităţi, după cum este cazul, a prezentei decizii.

Ce spune președintele Sindicatului Liber Navalistul:

„Jaful continuă la Șantierul Naval Mangalia! În fiecare zi, vedem cum șantierul se golește de activele patrimoniale pe care le deține. Începe să bată vântul pe șantier și nimeni din Statul român nu ia nicio măsură! E mai mult decât clar că se dorește închiderea celui mai mare șantier naval din România!”, a declarat Laurențiu Gobeajă, președintele Sindicatul Liber Navalistul.

Foto: Ilustrativ (Arhivă)

OBSERVAȚII:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Citește și:

Nemulțumiți de salarii, angajații Şantierului Naval Damen Mangalia pregătesc noi PROTESTE

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.