Masteratul de “Relații publice și dezvoltare interculturală” este înscris în Hotărârea de Guvern nr. 318/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 727 bis/pag. 38. Absolvenții pot urma acest program de studii începând cu anul universitar 2020 – 2021. 

În perioada 18 – 20 iunie, universitatea a primit vizita ARACIS pentru acreditarea masteratului de Relații publice și dezvoltare interculturală, iar în urma ședinței din 25 iulie, Consiliul ARACIS a decis să acorde aviz programului de studii Științe ale Comunicării – Relații Publice și Dezvoltare Interculturală (master) în cadrul Facultății de Litere a Universității Ovidius din Constanța. Avizul ARACIS a inclus un nivel de încredere pentru un  nou domeniu de master, învățământ cu frecvență destinat unui număr de 75 de studenți pe an.

Trebuie amintit faptul că Programul JURNALISM din cadrul Facultății de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) a primit, în februarie 2019, vizita auditorului național pentru învățământul superior ARACIS.

Specializarea Jurnalism a UOC a fost evaluată de către ARACIS, primind calificativul încredere.

Dintre elementele pozitive ale programului de studiu remarcate de comisia ARACIS amintim: concordanța ridicată între planul de învățământ, cercetarea științifică și standardele în domeniu, posibilitatea admiterii online, organizarea orarelor în beneficiul studenților, dar și faptul că aceștia din urmă nu achită o taxă de bibliotecă la biblioteca UOC.

Trebuie menționat că peste 90% dintre profesorii care predau la Specializarea Jurnalism sunt titulari UOC, dar și că jumătate dintre aceștia sunt și practicieni în domeniul Științelor comunicării.

Un alt punct pozitiv al programului de studiu constatat de ARACIS este organizarea corespunzătoare a stagiilor de practică.

Comisia ARACIS a efectuat un audit pe mai multe niveluri și anume corpul profesoral al specializării, lucrul cu studenții, baza materială și cercetarea științifică. Este vorba despre procedura standard prin care toate programele de studiu din învățământul superior din România sunt evaluate o dată la cinci ani.