Publicitate
dezvoltator imobiliar apartamente de vanzare constanta solid house
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de economist, gradul IA, specialitatea economist, studii superioare (S)- Serviciul R.U.N.O.S. – Achiziții publice – Administrativ-Transport – Aprovizionare, Birou R.U.N.O.S.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Publicitate
brands war Constanta noiembrie 2020 reduceri imbracaminte incaltaminte

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de licență;
 • minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 16 noiembrie 2020, ora 10.00: proba scrisă; – test grilă
 • 16 noiembrie 2020, ora 12.00: proba practică; – operare în calculator
 • 19 noiembrie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, cu sediul în localitatea Palazu Mare, Str. Sentinelei nr. 40, județul Constanța, telefon 0241/486333.

Citește și:

Mai multe posturi libere la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

Pub
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar