U.M. nr. 02150, București, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concursuri de ocupare a unor funcții de execuție prevăzute cu grade de ofițeri și de subofițeri, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr, M. 124/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, se caută mai mulți ofițeri pentru:

A. Ofițer specialist, arma Comunicaţii şi Informatică, specialitatea militară Ingineri de sisteme şi echipamente informatice şi automatizarea conducerii organizaţiilor militare, (gradul căpitan) la U.M. 02046 Constanţa (4 funcții)

B. Ofițer specialist la biroul asigurare materiale și tehnică de marină, arma Marină, specialitatea militară Inginer de electromecanică navală, (gradul Locotenent-comandor) la U.M. 02022 Constanţa (1 funcție):

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

C. Ofițer specialist la biroul contabilitate, arma Management financiar-contabil, specialitatea militară Finanţe-contabilitate, (gradul Căpitan) la U.M. 02016 Babadag (1 funcție)

D. Ofițer specialist la biroul logistică, arma Construcţii, specialitatea militară Construcţii, (gradul Căpitan) la U.M. 02145 Constanţa (1 funcție).

De asemenea, se caută și subofițeri:

A. Ajutor administrator depozit, arma Administraţie, specialitatea militară Gestionar (gradul plutonier) la U.M. 02013 Mangalia (2 funcții)

B. Ajutor administrator cazarmă la formațiunea de cazarmare (gradul plutonier) la U.M. 02052 Constanța (1 funcție)

C. Casier la financiar-contabil (gradul plutonier) la U.M. 02154 Constanța (1 funcție).

Pentru dosarele de concurs se solicită următoarle documente:

Documentele necesare (care se vor constitui într-un dosar de plastic, format A4):
a) cerere de înscriere la concurs – se asigură candidaților prin grija unității militare unde se depune dosarul;
b) declaraţie pe propria răspundere privind obligativitatea de a rămâne încadrat în funcţia în care a fost numit la chemare/rechemare în activitate timp de 4 ani – se asigură candidaților prin grija unității militare unde se depune dosarul;
c) formular de bază – date personale – document tipizat  – se asigură candidaților prin grija unității militare unde se depune dosarul şi se completează în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii organizatoare (este necesar în vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate corespunzător
nivelului de acces prevăzut în fişa postului);
– pentru reducerea timpului de depunere a dosarului, este necesar a fi studiat conţinutul formularului de bază – date personale, al cărui model se găseşte în anexa 15 din H.G.582/2002.
d) certificatul de cazier judiciar, în original; e) certificatul de naştere, în original şi copie;
f) cartea de identitate, în original şi copie;
g) acte de studii sau dovada absolvirii acestora, în original şi copie;
– se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în perioada de valabilitate;
– cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documente echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
h) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare ori legitimaţia militară, în original şi copie, după caz;
i) documente care atestă îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite de către structurile în care se regăsesc posturile vacante, după caz în original şi copie.
j) adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior înscrierii la concurs de către medicul de familie, în baza căreia structura de specialitate din U.M.02150 Bucureşti va elibera fişa medicală necesară candidaţilor pentru susţinerea examinării medicale;
k) copii ale documentelor privind vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
l) curriculum vitae – model european;
m) dosar de plastic, cu şină, format A4.
După verificarea documentelor prevăzute la lit. e), f), g), h), i) şi k), originalele vor fi înapoiate.

Data limită de înscriere la concurs este 1 decembrie 2019 iar depunerea dosarelor se face la sediul U.M. nr. 02150, București, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs (UM 02150 Bucureşti):  telefon: 021/3194020 interior 272, 185.

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR

 • 1. Înscrierea candidaților la concurs şi depunerea dosarelor 18.10-01.11.2019 În zilele lucrătoare 07.30-15.30
 • 2. Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs şi afişarea rezultatelor 04-06.11.2019
 • 3. Depunere contestații rezultate în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs 07.11.2019 între orele 07.30 – 15.30 În cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor
 • 4. Soluționare contestații şi afişarea rezultatelor 08.11.2019
 • 5. Declanșarea selecției candidaţilor 18.11.2019
 • 6. Evaluare psihologică şi evaluare pregătire fizică – teste eliminatorii (participă numai cei declaraţi apt/admis la proba anterioară) 18-22.11.2019 La Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare în zilele comunicate de structura organizatoare
 • 7. Examinarea medicală – test eliminatoriu (participă numai cei declaraţi apt/admis la proba anterioară) 25-29.11.2019 La unitatea sanitară din M.Ap.N. în zilele comunicate structura organizatoare
 • 8. Examinare medicală şi evaluare psihologică specială (pentru candidaţii care participă la concurs pentru funcţii din arma „marină”) 02-03.12.2019 La Centrul de Medicină Navală Constanţa în zilele comunicate de structura organizatoare
 • 9. Afișarea rezultatelor finale ale testelor eliminatorii 03.12.2019
 • 10. Susținerea testului scris 05 – 13.12.2019 între orele 12.00 – 15.00 /UM 02046 – 05.12 /UM 02022 – 06.12 /UM 02016 – 09.12 /UM 02145 – 10.12 /UM 02013 – 11.12 /UM 02052 – 12.12 /UM 02154 – 13.12
 • 11. Afișarea rezultatelor În ziua desfăşurării concursului
 • 12. Depunere contestații test scris În cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor între orele 07.30 – 15.30
 • 13. Soluţionare contestații şi afişarea rezultatelor finale În cel mult 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor Rezultatele finale nu se contestă
Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.