Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Comuna Lumina, județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de bibliotecar – 0,25 normă, și administrator de patrimoniu – 0,50 normă în cadrul Compartimentului didactic auxiliar, dar și a celei de îngrijitor 0,25 normă, în cadrul Compartimentului nedidactic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării primelor două funcții contractuale – cea de administrator patrimoniu și cea de bibliotecar sunt următoarele:

 • nivelul studiilor medii și/sau superioare;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

 • 04 octombrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 04 octombrie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de îngrijitor 0,25 normă, în cadrul Compartimentului nedidactic sunt necesare studii medii/generale și o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de trei ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 27 septembrie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 27 septembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul şcolii din Lumina, str. Pelican nr. 1, judeţul Constanţa, telefon 0241/251.338.

Publicitate
The Laundry Box Servicii de spalare profesionala textile covoare livrare ridicare gratuite v1

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.