După ce săptămâna trecută, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanța a scos la concurs mai multe posturi, astăzi alte locuri libere așteaptă să fie ocupate. 

Unitatea spitalicească organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale, vacante, după cum urmează:

 • 1 post șef serviciu (economist) – Serviciul Administrativ:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 5 ani.
 • 1 post inginer instalații II:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 luni.
 • 1 post inginer aparatură medicală II:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență cu specialitatea inginer: electronist/electrotehnist/bioinginer/orice specialitate de inginerie care are în aria curiculară aparatură medicală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 luni.
 • inginer construcții II:
  • nivelul studiilor – diplomă de licență;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 6 luni.
 • 2 posturi muncitori calificați III – electricieni:
  • nivelul studiilor – studii medii și curs specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 3 ani.
 • 1 post muncitor calificat III – zidar/zugrav:
  • nivelul studiilor – studii medii și curs specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – cel puțin 3 ani
 • 2 posturi șofer autosanitară II:
  • nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat;
  • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist în unitate sanitară.
 • 1 post muncitor necalificat.:
  • nivelul studiilor – școală generală;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 16 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 aprilie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Citește și:

Zeci de posturi vacante la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.