Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral din Constanța organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții contractuale vacante.

Lista funcțiilor libere, precum și datele la care se vor organiza concursurile pot fi consultate mai jos:

 • biolog – 1 post în cadrul compartimentului Monitorizare Integrală a Zonei Costiere:
  • studii superioare în domeniul biologie, ecologie, biologie mediul marin și costier;
  • fără vechime în specialitate.
 • inginer/subinginer – 1 post în cadrul biroului Promovare Investiții, Urmărire Investiții:
  • studii superioare în domeniul construcții hidrotehnice;
  • vechime în specialitate 10 ani în domeniul construcțiilor.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor – 1 post în cadrul biroului Inspecția Bazinală de Apă:
  • studii superioare în domeniul hidrotehnică, energetică, chimie, inginerie chimică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, juridic, hidrologie, geodezie, științele mediului și domenii conexe;
  • fără vechime în specialitate.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor – 1 post în cadrul biroului Inspecția Teritorială de Apă:
  • studii superioare în domeniul hidrotehnică, energetică, chimie, inginerie chimică, ingineria mediului, îmbunătățiri funciare, juridic, hidrologie, geodezie, științele mediului și domenii conexe;
  • fără vechime în specialitate.
 • muncitor hidrometru – 1 post în cadrul Stației Hidrologice Constanța:
  • studii medii, generale;
  • vechime în specialitate minimum 6 luni.
 • șofer – 1 post în cadrul formației Intervenție Rapidă:
  • studii medii, generale în domeniul auto;
  • vechime în specialitate minimum 5 ani;
  • certificat de conducător autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone.
 • mecanic utilaj – 2 posturi în cadrul formației Service Reparații:
  • studii medii, generale;
  • vechime în specialitate minimum 3 ani;
  • carnet conducere categoriile B, C și E.
 • agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Mamaia:
  • studii medii, generale;
  • fără vechime în specialitate.
 • agent hidrotehnic / mașinist instalații apă – 2 posturi în cadrul formației Techirghiol Nord:
  • studii medii, generale;
  • fără vechime în specialitate.
 • agent hidrotehnic – 1 post în cadrul formației Dunăre Nord:
  • studii medii, generale;
  • fără vechime în specialitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • biolog:
  • 28 octombrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.
 • inginer/subinginer:
  • 28 octombrie 2019, ora 14:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor:
  • 28 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
 • inspector de specialitate în gospodărirea apelor:
  • 28 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
 • muncitor hidrometru:
  • 28 octombrie 2019, ora 11:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 11:00: proba interviu.
 • șofer:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • mecanic utilaj – 2 posturi:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • agent hidrotehnic – în cadrul formației Mamaia:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • agent hidrotehnic / mașinist instalații apă – 2 posturi:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.
 • agent hidrotehnic – în cadrul formației Dunăre Nord:
  • 28 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică;
  • 01 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Relații suplimentare se obțin la sediul Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral  din Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa, telefon: 0241/673.036, interior 138.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.