Primăria Năvodari
Primăria Năvodari

Primăria Oraşului Năvodari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante.

Lista posturilor vacante poate fi parcursă mai jos:

 • 1 post – muncitor calificat – treaptă profesională IV – studii generale/medii – având calificare într-o meserie cu profil tehnic, vechime în meserie minimum 2 ani – Compartiment întreținere-reparații;
 • 1 post – muncitor necalificat I – studii generale/medii – vechimea în muncă nu este necesară – Compartimentul Ecarisaj;
 • 1 post – muncitor calificat – treaptă profesională II – studii generale/medii-având calificare într-o meserie cu profil agricol, peisagist, floricultor, pentru întreținere spații verzi, cu vechime în meserie de minimum 4 ani, dovedită cu acte (adeverință, carnet de muncă)- Compartimentul Spații Verzi;
 • 1 post – referent – treaptă profesională I – studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, curs de calificare „dispecer central de alarmă” – vechime în muncă minimum 3 ani și 6 luni – Compartimentul Monitorizare Locală;
 • 1 post – infirmieră – studii generate, curs de infirmieră – Creșa 20 – Direcția de Asistență Socială;
 • 3 posturi – educator – studii superioare de lungă durată/studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă dc licență (sau adeverință echivalentă) în domeniul asistență socială, psihologie, științele educației (pedagogia învățământului primar și preșcolar sau psihopedagogie specială) și certificat de absolvire modul psihopedagogie – Creșa nr. 20 – Direcția Asistență Socială;
 • 1 post – îngrijitor vârstnici la domiciliu – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și curs dc calificare cu diplomă în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu – Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice – Direcția Asistență Socială;
 • 1 post – inspector de specialitate – gradul I – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științe ale comunicării, vechime necesară în muncă minimum 3 ani și 6 luni – Compartimentul Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială;
 • 1 post – referent – treaptă profesională I – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime necesară în muncă minimum 3 ani și 6 luni – Compartimentul Cluburi de Pensionari – Direcția Asistență Socială;
 • 1 post – terapeut ocupațional – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor socio-umane, vechime necesara în specialitatea studiilor minimum 1 an, instruire/calificare în domeniul terapiei ocupaționale/ergoterapiei, constituie avantaj experiența în domeniul anumitor activități lucrative/în domeniul terapiei ocupationale/în domeniul serviciilor social c/m tuciul cu persoanele vârstnice – Centrul de Zi pentru Persoane în Vârstă – Direcția Asistență Socială;
 • 1 post de inspector de specialitate, gradul I – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani si 6 luni – Compartimentul fond locativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 04 iulie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă pentru posturile vacante de: referent treapta profesională I, infirmieră, educator, îngrijitor vârstnici la domiciliu, inspector de specialitate, gradul I, terapeut ocupațional;
 • 15 iulie 2019, ora 13.00: proba practică pentru posturile vacante de muncitor calificat, treapta profesională II, muncitor calificat, treapta profesională IV, muncitor necalificat;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Oraşului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța, telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.