Primăria Mangalia
Primăria Mangalia

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a două funcții contractuale, temporar vacante, pe durata implementării proiectului „Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure”.

Astfel, pentru acest proiect este nevoie de un coordinating manager (manager coordonator echipa română) și un inginer.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • coordinating manager (manager coordonator echipa română):
  • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoștințe de management al proiectelor, absolvent al unui curs de manager proiect recunoscut C.N.F.P.A. sau echivalent;
  • experiență minimum 1 an în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
  • permis de conducere categoria B.
 • inginer:
  • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ingineriei;
  • experiență minimum 1 an în domeniul ingineriei;
  • permis de conducere categoria B.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 08 august 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 13 august 2019, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, județul Constanța, telefon 0241/751.060.

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.