Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

R.A.D.E.T. Constanța caută mai multe persoane care să ocupe posturile vacante în cadrul instituției. 

Este vorba despre un electrician, șapte sudori, doi instalatori, un deservent utilaj și patru operatori de puncte termice.

Pentru postul de electrician se solicită calificare de electrician și disponibilitate efectuare ture 12/24. Angajarea se face cu probă de lucru și constituie un avantaj experiența în domeniu și deținerea permisului de conducere (categoria B).

Pentru cele șapte posturi de sudor se solicită calificare în meseria de sudor, sudor electric, autogen sau ambele. De asemenea, angajarea se face cu probă de lucru.

Pentru posturile de instalatori se cere calificare în meseria de instalator sau lăcătuș mecanic și constituie un avantaj deținerea unui atestat de electrician și deținerea permisului conducere categoria B.

Pentru postul de deservent utilaj se cere permis conducere categoriile B și C, autorizație macaragiu conform R1-2003, talon pentru vize anuale valabil. La angajare se va prezenta   cazierul auto iar angajarea se face cu probă de lucru.

De asemenea, RADET Constanța are nevoie de patru operatori de punct termic care să fie absolvenți de liceu profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională profil tehnic/industrial. De asemenea, constituie avantaj experiența similară sau calificarea de fochist, instalator, lăcătuș mecanic, alte meserii asimilate. Program de lucru va fi în ture 12/24.

Pentru toate posturile scoase la concurs se asigură contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, salariu atractiv, tichete de masă, contravaloare pe card, echipament de lucru adecvat postului și condiții bune de lucru.

Pentru postul de cititor mijloace de măsurare viitorii angajați trebuie să fie absolvenți de liceu, profil tehnic industrial cu sau fără diplomă de bacalaureat sau absolvent școală profesională profil tehnic/industrial. Postul necesită integritate locomotorie și nu este compatibil persoanelor supraponderale. Program de lucru va fi în ture 12/24.

Pentru postul de muncitor necalificat se solicită disponibilitatea la efort fizic, integritate anatomo – funcțională și rezistență la sarcinile de lucru repetitive.

Se asigură contract de muncă pentru perioadă nedeterminată, salariu atractiv, tichete de masă, contravaloare pe card și echipament de lucru și de protecție adecvat postului.

Persoanele care se încadrează în prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 60/2018 au prioritate  pentru posturile care nu necesită calificare de specialitate.

Interviul pentru posturile vacante scoase la concurs va fi susținut în data de 10.10.2019, orele 11:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr. 14A, parter, sala pentru  Audiențe.

Probele de lucru vor fi susținute în data de 11.10.2019 orele 9:00, la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Interioară nr. 4, Secția Reparații.

Până la data de 09.10.2019 inclusiv, candidații vor depune la sediul R.A.D.E.T. Constanța din strada Badea Cârțan nr.14A, registratură, parter sau prin email, la adresa office@radet-constanta.ro, următoarele documente: cerere de participare la concurs (care va conține date de identificare, adresa de  corespondență și nr. telefon pentru contact) însoțită de Curriculum Vitae (C.V.), copie buletin/carte identitate și copie documente care atestă pregătirea profesională, diplome.