Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa caută magaziner. Ce condiții trebuie să îndeplinești

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de magaziner I – Biroul aprovizionare – tehnic – investiții – administrativ – transport din cadrul Serviciului achiziții – aprovizionare – tehnic – administrativ – transport – investiții.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale;
 • abilități de operare PC;
 • 6 luni vechime în activitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 24 aprilie 2019, ora 14:00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 mai 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 10 mai 2019, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.

Anunţul de concurs, bibliografia şi actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul spitalului, secţiunea informaţii utile. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa din bd. Ferdinand nr.100, telefon: 0241/484.519.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.