Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor funcții contractuale, temporar vacante.

Astfel, este nevoie de:

 • 10 posturi asistent medical generalist:
  • nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 1 post asistent de farmacie:
  • nivelul studiilor – școală postliceală sanitară sau diplomă de licență în specialitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 6 posturi registrator medical:
  • nivelul studiilor – diplomă de absolvire a liceului și curs/atestat ECDL;
  • vechimea în muncă necesară ocupării postului – nu este cazul.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 13 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 aprilie 2020, ora 09.00: proba interviu.
De asemenea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa mai are nevoie și de:
 • 2 posturi infirmiere:
  • nivelul studiilor – 8 clase;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.
 • 3 posturi brancardieri:
  • nivelul studiilor – 8 clase;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este cazul.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 21 aprilie 2020, ora 09.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”, Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Citește și:

Noi angajări la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanța

Zeci de posturi vacante la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.