Agenția Națională de Administrare Fiscală, AJFP Constanța, organizează, pe 30 martie 2023, o licitație publică pentru 65 de vagoane de marfă, proprietatea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă CFR SA, cu sediul social în municipiul București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38.

Cele 65 de vagoane de marfă, ce constituie gaj în favoarea DGAMC București, necesită reparații/revizii la echipamentele de rulare, suspensie, tracțiune-legare-ciocnire și frînare. Toate vagoanele sunt necirculabile și în stare de defectare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte ofertele de cumpărare.

Pentru a putea participa la licitație ofertanții trebuie să depună la registratura AJFP Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 31A, cu cel puțin o zi înaintea licitației, următoarele documente:

Publicitate
Energia Residence apartamente de vanzare Constanta

  • oferta de cumpărare,
  • dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma unei scrisori de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației.
  • împuternicirea persoanei care îi reprezintă pe ofertanți,
  • pentru persoanele juridice române este necesară o copie după certificatul unic de înregistrare,
  • pentru persoanele juridice străine – actul de înmatriculare tradus în limba româna,
  • pentru persoanele fizice române – copie după actul de identitate,
  • pentru persoanele fizice străine – copie după actul de identitate/pașaport.
  • declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi va reveni obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național.

Informații mai amănunțite se pot obține de pe site-ul ANAF – Direcția generală regională a finanțelor publice Galați la secțiunea Licitații și anunțuri.

Pentru informații suplimentare și consultarea raportului de evaluare vă puteți adresa la sediul ANAF Constanța, Bulevardul Tomis 31A.

Citește și:

ANAF scoate la licitație, pentru a patra oară, vagoanele CFR-Marfă SA

Publicitate
Zen Residence – Constanta, apartamente de 2 - 3 camere direct dezvoltator imobiliar

Ne puteți urmări și pe Facebook, Twitter sau Google News!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Introduceți aici numele dvs.