Consilierii locali din Medgidia sunt convocați marți, 15 octombrie, de la ora 17.00, în ședință extraordinară pentru a supune dezbaterii și aprobării patru proiecte de hotărâre importante pentru comunitatea locală. 

Cele patru proiecte vizează modificări în structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului, instituirea unor facilități fiscale, completarea domeniului public al municipiului Medgidia și aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2019.

Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii și aprobării, în forma lor completă, sunt următoarele:

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice și a
statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului – inițiator, Primarul
Municipiului Medgidia; Avize: Comisia C
2. Proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale – inițiator,
Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A, B, C, D
3. Proiectul de hotărâre nr. 36 privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Medgidia conform anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere
nr.8732/04.10.2019 – inițiator, Primarul Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A, B
4. Proiectul de hotărâre nr. 37 privind aprobarea rectificării bugetului local de
venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pe anul 2019 – inițiator, Primarul
Municipiului Medgidia; Avize: Comisia A