În câteva zile încep înscrierile pentru creșele din Constanța. Vedeți ce acte sunt necesare!

Capacitatea totală a creșelor de stat din Constanța este de 455 de locuri. În creșe sunt integrați copii cu vârste între 10 luni și 3 ani. La înscrierea copiilor în creșă nu se percep taxe de înscriere. 

Înscrierile la creșele constanțene pentru anul școlar următor se fac începând cu prima zi lucrătoare a lunii mai a fiecărui an, intrarea în colectivitate putându-se face începând cu luna septembrie. Cererile de înscriere se pot depune, conform legislației în vigoare, pe tot parcursul anului, în limita locurilor disponibile.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente, în baza cărora se va acorda punctajul aferent:

-cerere tip;
-copii ale actelor de identitate ale părinților, cu domiciliu sau reședința în Municipiul Constanța;
-copii ale certificatului de naștere al copilului pentru care se face înscrierea și ale fraților minori, unde este cazul;
-adeverință doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediu de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuala de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj;
-adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa, sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;
-pentru familiile monoparentale se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care sa demonstreze că minorul se află în întreținere părintelui/reprezentantului legal al copilului;
-pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială.

Criterii de departajare:

1. Ordinea depunerii cererii de înscriere:
– perioada 2-3 mai- 5 puncte;
– perioada 4-10 mai-3 puncte
– perioada 11-20 mai-2 puncte;
– perioada 21-31 mai- 1 punct.

2. Vârsta de 2 ani a copilului raportată la luna decembrie a anului în curs:
– septembrie- 10 puncte;
– octombrie- 8 puncte;
– noiembrie- 6 puncte;
– decembrie- 4 puncte.
3. Adeverință doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediu de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuala de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj-5 puncte pentru una dintre situații, pentru fiecare părinte.
4. Frați care frecventează deja creșa, sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei dovedit prin adeverință emisă de unitatea de învățământ- 1 punct.
5. Copii gemeni, tripleți- 1 puncte.
6. Familie monoparentală(se atașează sentința judecătorească pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care sa demonstreze ca are în întreținere copilul-5 puncte.
7. Cazuri sociale-se atașează ancheta socială-5 puncte.

Criteriu eliminatoriu: Nu se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în Municipiul Constanța.

Lista cu cererile aprobate se va afișa la sediul administrativ al Direcției administrare creșe, situat pe Aleea Mălinului nr. 4 la data de 1 august.
Dosarul de intrare în colectivitate va trebui completat după ce cererea de înscriere va fi aprobată și după ce se va stabili data de intrare în colectivitate, intrarea copiilor făcându-se în mod etapizat.

Dosarul de intrare în colectivitate va trebui să cuprindă următoarele documente:

– cerere de înscriere aprobată pentru intrarea în colectivitate;
– două copii ale actelor de identitate ale părinților, cu domiciliu în Municipiul Constanța;
– două copii ale certificatului de naștere al copilului înscris și două copii ale certificatelor de naștere ale fraților minori, unde este cazul;
– analize medicale pentru copil: examen exsudat faringian, examen coprocultură, examen coproparazitologic, ale căror rezultate se vor prezent medicului de familie care va da aviz clinic sănătos, sau nu, în funcție de rezultatele analizelor. Analizele medicale au valabilitate 21 de zile de la data emiterii rezultatelor. În colectivitate se poate intra numai daca analizele copilului sunt în regulă și dacă medicul de familie a eliberat avizul clinic sănătos. Avizul de intrare în colectivitate se obține cu maxim 48 de ore înainte de intrarea în colectivitate (acesta se va solicita medicului de familie, după ce vă veți prezenta la sediul administrativ pentru verificarea celorlalte documente ce alcătuiesc dosarul de înscriere, acesta fiind valabil doar 48 de ore din momentul eliberării), fișa de imunizări(vaccinările efectuate), eliberată tot de medicul de familie;
– adeverință de la locul de muncă cu veniturile brute realizate în ultimele șase luni anterioare datei de intrare în colectivitate a copilului, pentru părinții care au realizat venituri în această perioadă;
– pentru părinții care au fost în concediu de creșterea a copilului și care urmează sa revină în activitate, se va obține o adeverință de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială, situată pe strada Decebal nr. 13 C, et. 4, în care se va specifica perioada în care părintele s-a aflat în concediu de creștere a copilului și cuantumul îndemnizației pe care a încasat-o;
-pentru părinții care au reluat activitatea cu mai puțin de șase luni în urma datei stabilite pentru intrarea copilului în colectivitate și care au fost în concediu de creștere a copilului este necesară atât adeverința cu veniturile brute de la locul de muncă, cât și adeverință de la Agenția Județeană de Plăti și Inspecție Socială;

Documentele solicitate vor fi depuse în două dosare la sediul administrativ al Direcției administrare creșe, astfel: 1 dosar va cuprinde: adeverințele de venituri, adeverință AJPIS, un rând de copii ale actelor de identitate ale părinților și ale copilului/copiilor, cerere înscriere aprobată, 1 dosar cu analizele medicale, un rând de copii ale actelor de identitate ale părinților și ale copilului/copiilor, adeverință clinic sănătos, fișa imunizări, aviz epidemiologic și copie cerere înscriere aprobată.

Sursa:http://www.primaria-constanta.ro